h

Respect op het sportveld: de club als medeopvoeder

19 december 2012

Respect op het sportveld: de club als medeopvoeder

SP-wethouder Arnout Hoekstra van oa. jeugd en sport gaat de komende maanden met sportverenigingen in gesprek om het respect op en rond sportvelden te versterken. Dit liet hij gisteravond weten naar aanleiding van vragen van de gemeenteraad. “Sportverenigingen hebben een rol in de ontwikkeling van het kind. De uitdaging is om deze op een positieve manier te benutten”, aldus de wethouder. Geweld op sportvelden is een zeer actueel thema nadat op 2 december jongstleden in Almere een grensrechter door geweld om het leven kwam.

Hoekstra liet tijdens de gemeenteraad weten dat er momenteel al veel door verenigingen en de bonden wordt georganiseerd om geweld tegen te gaan. Zo is de KNVB actief bezig met bewustwording, repressie en preventie. De wethouder wil het probleem nog fundamenteler aanpakken door de pedagogische rol van de sportvereniging tegen het licht te houden.

Hoekstra: “Recent heb ik mijn jeugdnota gepresenteerd waar in ik aangeef dat we de toenemende vraag naar jeugdzorg moeten tegengaan door de leefomgeving mede-opvoeder te maken: de pedagogische civil society. Door individualisering zijn we van elkaar vervreemd geraakt en is het sociale karakter van de buurt verslechterd. Ik roep op tot een ommekeer.”

87% van de Vlaardingse jeugd doet aan sport. Sportverenigingen zijn daarmee naast scholen de plek bij uitstek om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het kind. Ook andere jeugdverenigingen zoals de scouting spelen hierin een belangrijke rol. Vrijwel al deze verenigingen worden geleid door vrijwilligers, die voor een belangrijk deel hun energie kwijt zijn aan hun dagelijkse basistaken zoals het trainen, coachen, arbitreren, het beheren van de accommodatie en het organiseren van toernooien. Door samen te werken en gebruik te maken van de kennis en inzet van professionals zoals die van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kan de rol als medeopvoeder worden versterkt.

U bent hier