h

Kamervragen over verhoging parkeertarieven Vlietland Ziekenhuis

9 januari 2013

Kamervragen over verhoging parkeertarieven Vlietland Ziekenhuis

SP-Tweede Kamerlid Henk van GervenSP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven heeft Kamervragen gesteld aan minister Schippers (VWS) over de verhoging van de parkeertarieven door het Vlietland ziekenhuis. Het ziekenhuis maakt door de verhoging winst op het parkeren, en financiert daarmee mede de zorg van de patiënten.

De SP is van mening dat de kosten voor zorg betaald kunnen worden vanuit de huidige op solidariteit gebaseerde zorgpremies. De parkeerplekken waar veel patiënten en bezoekers afhankelijk van zijn mogen volgens hen niet worden gebruikt als melkkoe.

Ook wil Van Gerven van de minister weten of er meer ziekenhuizen zijn die op deze manier extra geld proberen te verdienen, en wat zij er aan gaat doen om deze onwenselijke situatie een halt toe te roepen. Ook SP-wethouder Arnout Hoekstra en SP-raadslid Ingrid Wijker riepen eerder deze week op de parkeertarieven niet duurder dan kostendekkend te maken.

-----------
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het Vlietland Ziekenhuis in Vlaardingen de parkeertarieven verhoogt om de kosten van patiëntenzorg mede te kunnen financieren.

1. Heeft u kennisgenomen van het nieuws dat het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam winst maakt op de exploitatie van het parkeren om zo de patiëntenzorg te kunnen financieren? 1)

2. Deelt u de conclusie dat patiënten en bezoekers in veel gevallen afhankelijk zijn van het vervoer per auto? Kunt u uw antwoord toelichten?

3. Bent u het met de SP eens dat een extra zorgpremie door middel van parkeertarieven onwenselijk is, en dat premies voldoende zouden moeten zijn voor het financieren van patiëntenzorg? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u met ons van mening dat betaald parkeren bij ziekenhuizen alleen zou moeten worden toegepast om de schaarste te verdelen en om de daadwerkelijke voor parkeren gemaakte kosten te kunnen dekken? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u het met ons eens dat hoge parkeerkosten bij ziekenhuizen, en de toepassing daarvan als verdienmodel voor zorgkosten, voorbij gaat aan het uitgangspunt van solidariteit? Zo nee, waarom niet?

6. Zijn er meer ziekenhuizen die met de exploitatie van het parkeren de patiëntenzorg financieren? Zo ja, welke ziekenhuizen betreft het?

7. Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat het Vlietland Ziekenhuis en andere ziekenhuizen nu en in de toekomst geen gebruik meer maken van de parkeerexploitatie om de patiëntenzorg te financieren?

1) ‘Parkeren weer duurder’, Editie Waterweg van het AD Rotterdams Dagblad, 7 januari 2013, pagina 1

U bent hier