h

SP wil verandering sloop procedure

27 januari 2013

SP wil verandering sloop procedure


Bij de raadsvergadering van 24 januari 2013 heeft de SP fractie bij monde van Frank Hoogervorst een interpellatie debat aangevraagd over de sloop procedure.
De aanleiding voor de aanvraag van het interpellatie debat was de intentie tot sloopverklaring van de Cronjéstraat en omgeving.
De SP fractie had 3 moties klaarliggen om het debat te bekrachtigen.

De strekking van het SP verhaal was dat de bewoners niet goed genoeg betrokken zijn geweest bij de sloopverklaring en dat de manier waarop alles is gegaan in strijd is met het coalitieakkoord.
De SP is van mening dat er altijd een onafhankelijk bouwtechnisch onderzoek verricht moet worden voor woningen gesloopt worden, dit om te voorkomen dat redenen als te klein en geen toekomstwaarde en achterstallig onderhoud gebruikt worden als reden voor de sloop.
Dit is wel gebeurd bij de Cronjéstraat en omgeving.

Tijdens de raadsvergadering had de SP fractie 3 moties klaarliggen, 1 motie is vroegtijdig teruggetrokken.
De 1e motie had als strekking dat bewoners van een buurt eerst de sloop en nieuwbouw plannen krijgen te zien en daar hun mening over kunnen geven.
Deze motie heeft het niet gehaald, alleen de SP en CU/SGP fractie waren voor de motie.
De 3e motie had als strekking dat er altijd eerst een bouwtechnisch onderzoek gedaan moet worden naar de te slopen woningen, aan de hand daar van word bepaald of er gesloopt wordt.
Deze motie is alleen gesteund door de SP fractie.

Frank Hoogervorst: “Het is jammer dat de moties het niet gehaald hebben, maar dat was te verwachten aangezien wij als enige geen voorstander zijn van al dat slopen.
Het debat heeft wel laten zien dat GroenLinks alles sympathiek vind en ook met de bewoners komt praten over hoe erg het slopen van hun woning wel niet is, maar ze in de raad heel anders stemmen.
VV2000/Leefbaar Vlaardingen vroeg zich af of wij het niet voor wat anders deden als de bewoners, misschien ben ik dan erg jong en naïef maar ik zou niet weten waarvoor!’’

U bent hier