h

Aanleg Blankenburgtunnel ‘dwarsbomen’ met aanplant van een tweede Volksbos

20 februari 2013

Aanleg Blankenburgtunnel ‘dwarsbomen’ met aanplant van een tweede Volksbos

Beste SP leden en sympathisanten.
Het zou heel goed zijn als ook u mee gaat doen aan deze actie om de aanleg van de Blankenburgtunnel te ‘dwarsbomen’.
Sommige denken dat de Blankenburgtunnel van belang is voor de werkgelegenheid en bereikbaarheid van ‘de overkant’ en als ‘vluchtroute’ bij industriële calamiteiten . Dat is niet zo. Berekeningen van Rijkswaterstaat zelf geven aan dat de verkeersdrukte niet toe maar afneemt. Feit is dat het meeste vrachtverkeer niet naar het noorden maar naar het oosten gaat. Feit is dat met deze tunnel de druk op de A20 zal kunnen toenemen, en vastlopen. Feit is dat bij ernstige calamiteiten, die evacuatie noodzakelijk zal maken, je tegen de wind in of dwars op de heersende wind weg moet. Deze tunnel zal precies in de heersende windrichting liggen! Het zal ons natuur en recreatiegebied verzieken. Moeten we niet willen, onze gezondheid (fijstof zal toenemen) en de kwaliteit van onze woon en werkomgeving is ook een belangrijk economisch gegeven.Daarom hebben de initiatiefnemers (Groeiend Verzet, van het Volksbos tussen Vlaardingen en Maassluis, 20 jaar geleden alweer), een onderzoek gehouden onder de actievoerders van het eerste uur tegen de plannen voor een Blankenburgtunnel.
De vraag of men mee zou willen doen aan de aanplant van een tweede Volksbos is uitermate positief beantwoord. Honderden mensen hebben al vele honderden bomen besteld.
Velen zijn verontwaardigd over de gevolgen van politiek handjeklap tussen VVD (was altijd al voor) en PvdA (was altijd fel tegen) voor onze recreatieve groene ruimte in ons woon en werkgebied. Minister van Infrastructuur zei in de 2e Kamer, dat met het Volksbos rekening gehouden zal worden. Vandaar de idee voor een 2e Volksbos.
Door de vele positieve reacties heeft Groeiend Verzet besloten de hele bevolking van ons woon- en werkgebied (en verderop) te vragen ook een boom te komen opzetten om de tunnelplannen te ‘dwarsbomen’.
Dit gaat het tweede Volksbos worden, nu ergens op het geplande tunneltracé.

Groeiend Verzet heeft daartoe de mogelijkheid geopend om via www.volksbos.nl bomen te bestellen en aan te geven met hoeveel mensen men komt.
Er zullen gecertificeerde bomen komen die thuis horen in het gebied.
Met het open karakter van het weidelandschap zal rekening gehouden worden.

Mensen die zich aanmelden via www.volksbos.nl zullen bijtijds geïnformeerd worden over datum en plaats.

Neem vooral zelf een stevige schep mee!

Nadere informatie
Remi Poppe
Voorzitter Groeiend Verzet
Mobiel; 06 53359394
E-mail; rpoppe@sp.nl

www.volksbos.nl

U bent hier