h

Sp stelt vragen over voormalige brandweerkazerne

11 februari 2013

Sp stelt vragen over voormalige brandweerkazerne

De SP heeft naar aanleiding van een artikel in De Vlaardinger over de onduidelijke gang van zaken rondom de voormalige brandweerkazerne
de volgende vragen gesteld aan het college.

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
Vlaardingen, datum 10-02-2013

Betreft: HOED

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Op de site van de Vlaardinger staat een ingezonden brief van de voorzitter FSG( Facilitaire Stichting Gezondsheidszorg) over de gang van zaken rondom de hoed in de voormalige brandweerkazerne.

De SP fractie heeft naar aanleiding van deze ingezonden brief de volgende vragen;

Klopt het dat er vanuit het vorig college een toezegging is gedaan voor de overdacht van de voormalige brandweerkazerne van 1 euro. Zo ja,wat is de reden dat het college hierop terug komt?
Op welke manier zijn de betrokkenen hier over ingelicht?
Is het college het eens met de SP dat afspraken die gemaakt zijn niet zomaar naar de prullenbak kunnen worden verwezen? Dit om dat de betrouwbaarheid van het bestuur hierdoor mogelijk schade wordt aangedaan?

Met vriendelijke groet,

Alke van Marsbergen
Fractievoorzitter SP

U bent hier