h

Wethouder Hoekstra: "Nieuwe sportaccommodatie voor de Westwijk"

19 februari 2013

Wethouder Hoekstra: "Nieuwe sportaccommodatie voor de Westwijk"

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de gemeenteraad te vragen een krediet beschikbaar te stellen om het complex van v.v. DVO’32 aan de zuidkant van de Marathonweg grondig aan te pakken en om te bouwen tot Sportpark West. Naast dat er op Sportpark West aan de Marathonweg Zuid wordt gevoetbald, gaat ook het Lentiz College gebruik maken van deze vernieuwde accommodatie voor de lessen lichamelijke opvoeding en sport. Met Sportpark West geeft de gemeente een stevige impuls aan de ontwikkeling van de Westwijk en daarmee van heel Vlaardingen. Samen met de woningbouw en het vernieuwde winkelcentrum Plein West zorgen deze investeringen in een aantrekkelijke omgeving voor bewoners en bedrijven.

Op Sportpark West krijgen zowel v.v. DVO’32 als v.v. CION hun thuisbasis. Voordat het Sportpark door beide voetbalverenigingen in gebruik genomen kan worden, is wel een grondige opknapbeurt nodig. De huidige locatie van DVO’32 aan de Marathonweg heeft al een kunstgrasveld en het zogenaamde tweede veld is in 2012 gerenoveerd. In 2013/2014 wordt het hoofdveld en de huidige kantine flink verbouwd. De huidige kleed- en wasruimtes worden vervangen door nieuwbouw. Als alles volgens planning verloopt, verhuist CION al per 1 september van dit jaar naar Sportpark West. Het park wordt een eigentijds, doelmatig gebruikt en door de KNVB goedgekeurd sportpark.

Het reduceren van het aantal voetballocaties is een van de uitvoeringspunten uit het collegeprogramma 2011-2014. Door het gezamenlijk gebruik van sportaccommodaties bezuinigt de gemeente op de uitgaven voor onderhoud. De totale investering voor het nieuwe sportpark bedraagt €1.650.000 voor nieuwbouw van een gezamenlijke kleedaccommodatie, het opknappen van het bestaande gebouw en renovatie van het hoofdveld. Beide voetbalverenigingen dragen door eigen inzet en fondsenwerving €480.000 bij.

Verhuizing vogelverenigingen
Op het huidige terrein van DVO’32 zijn ook de vogelverenigingen De Adelaar en Icarus gehuisvest. Met deze verenigingen is afgesproken dat zij met hun huidige accommodatie kunnen verhuizen naar de Broekpolder.

Bedrijventerrein Marathonweg Noord
Met de verhuizing van v.v. CION komt er grond vrij aan de noordkant van de Marathonweg voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein.

U bent hier