h

SP wil Vlaardingen als ontslaggolfvrije gemeente voor de thuiszorg

26 augustus 2013

SP wil Vlaardingen als ontslaggolfvrije gemeente voor de thuiszorg

Vlaardingen mag geen preventieve ontslagen in de thuiszorg accepteren, dit stelt Ingrid Wijker van de SP Vlaardingen.

‘Dat er zorginstellingen zijn die hun personeel met collectief ontslag sturen terwijl het werk er is en het geld voor de thuiszorg gewoon beschikbaar is, vind ik niet te verkopen. Nadat Sensire in de Achterhoek aankondigde 1150 mensen te willen ontslaan, bleek al snel een zorginstelling in de regio Rotterdam te volgen. Onze fractie wil geen preventieve ontslagen, wij willen dat de wethouder onze gemeente uitroept als ontslaggolfvrije gemeente voor de thuiszorg’.

In de vragen roept de SP de wethouder op om de thuiszorginstellingen in onze gemeente te laten weten dat preventieve ontslagen niet geaccepteerd zullen worden.Wijker: ‘De gemeente is de opdrachtgever voor de huishoudelijke verzorging, en kan als opdrachtgever laten weten dat preventieve ontslagen onacceptabel zijn’.

Het kabinet is van plan om per 2015 40 procent op het budget van de huishoudelijke verzorging te bezuinigen. Deze bezuinigingen zijn echter politiek omstreden en of hiervoor een meerderheid bestaat in de Eerste Kamer is zeer de vraag. Wijker: ‘De bezuinigingen op de thuiszorg zullen leiden tot vereenzaming, verwaarlozing en vervuiling van mensen die thuis wonen en zorg nodig hebben. Onze gemeente moet zich niet neerleggen tegen deze koude sanering van de thuiszorg, maar de regering proberen op andere gedachte te brengen’

Geacht college,

1. Bent u op de hoogte van het preventieve massaontslag bij Sensire in de Achterhoek en wat is uw mening hierover?

2. Bent u het met mij eens dat thuiszorginstellingen niet vooruit moeten lopen op de aangekondigde bezuinigingen op de huishoudelijke verzorging in 2015? Zo neen, waarom niet?

3. Verwacht u een aankondiging van massaontslag door thuiszorgorganisaties die de huishoudelijke verzorging uitvoeren in onze gemeenten?

4. Bent u bereidt op voorhand de zorginstellingen te laten weten dat het college preventieve ruimingen van personeel niet zal accepteren?

5. Erkent u dat de gemeente Vlaardingen als opdrachtgever van de thuiszorgorganisaties in de positie is om massaontslag te weigeren?

6. Roept u onze gemeente uit tot ontslaggolfvrije gemeente voor de thuiszorg? Zo neen, waarom niet?

7. Hoe kunt u garanderen dat inwoners, die afhankelijk zijn van thuiszorg, hun vaste thuiszorgmedewerker houden en niet zonder zorg komen te zitten nu en in de toekomst?

8. Op welke manieren gaat u bij de regering protesteren tegen de asociale en kortzichtige bezuinigingen op de huishoudelijke verzorging?

Met vriendelijke groet,

Ingrid Wijker
Fractievoorzitter SP

U bent hier