h

SP bezorgt om verhuizende verenigingen

27 september 2013

SP bezorgt om verhuizende verenigingen

Op 26 september heeft dhr Breedveld namens vogelvereniging Icarus en duivenvereniging de Adelaar gebruik gemaakt van het sprekersplein over de verhuizing van beide verenigingen.
Dhr Breedveld geeft aan dat ze alle medewerking hebben gegeven met deze voor hun ongewenste verhuizing, maar in de communicatie met en de gemeente schijnt er nogal wat fout te zijn gegaan.
Naar aanleiding van dit verhaal heeft de SP fractie vragen gesteld aan het college om te kijken wat er in deze gebeurd is.

Dhr Breedveld geeft aan dat er nogal geschoven is met de datums, eerst zou er in september 2012 verhuisd worden dit ging niet door, daarna zou er in november 2012 verhuisd worden maar door vereniging activiteiten kon ook dit geen doorgang vinden.
Als laatst werd januari 2013 genoemd als verhuis datum, dit was voor de vereniging geen probleem maar er kwam geen communicatie meer van de gemeente tot er in maart/april gesproken werd over de verhuizing in week 40.
De vereniging kon zich hier in vinden en alles is op papier gezet, op maandag 19 augustus hoort de vereniging dat de verhuizing weer niet door kan gaan ivm het te laat aanvragen van vergunningen.
Nu staat de verhuizing geplant in week 47 precies de week dat de vereniging heeft aangegeven niet te kunnen verhuizen ivm vereniging activiteiten.

Naar aanleiding van deze inspreker heeft de SP fractie de volgende vragen.

1. Bent u het met de SP fractie eens dat dit geschuif met datums nogal rommelig overkomt op de verenigingen?

2. De verenigingen hebben aangegeven dat er op een gegeven moment geen reactie meer kwam van de gemeente op hun mails, kunt u aangeven hoe dit volgens u zit?

3. Hoe kan het dat de benodigde vergunningen voor de verhuizing in week 40 niet op tijd zijn aangevraagd?

4. Is het mogelijk om de verhuizing te verplaatsen naar januari 2014 zoals beide verenigingen voorstellen?

5. Zo nee, waarom niet?

6. Vogelvereniging Icarus geeft aan kosten te hebben gemaakt voor onder andere een tentoonstelling, als het niet mogelijk is om de verhuizing te verplaatsen bent u dan bereid om samen met de vereniging te zoeken naar een oplossing zodat er niet voor niets kosten gemaakt zijn?

7. Zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Namens de leden van de SP-fractie,

Alke van Marsbergen,

Raadslid SP

U bent hier