h

SP roept Vlaardingse corporaties op tot verzet

29 september 2013

SP roept Vlaardingse corporaties op tot verzet

SP-raadslid Frank Hoogervorst heeft de directeuren van de Vlaardingse woningcorporaties opgeroepen om zich te verzetten tegen de verhuurdersheffing.

Frank Hoogervorst: “Met deze heffing wil het kabinet grote hoeveelheden geld uit de corporatiesector wegnemen. Naar onze mening is dit geld juist hard nodig om nieuwe betaalbare huurwoningen te bouwen en bestaande woningen te onderhouden of te renoveren. Het kabinet wil het geld van de huurders echter gebruiken om gaten in de Rijksbegroting te dichten en de sociale volkshuisvesting nog verder om zeep te helpen.”

Het kan niet anders of deze verhuurdersheffing zal ook voor de Vlaardingse volkshuisvesting verregaande gevolgen zal hebben. Deze heffing zal dan ten koste gaan van het investeringsvermogen van de corporaties, met als gevolg dat deze gedwongen worden om nog meer bestaand bezit te verkopen, nieuwbouwplannen te heroverwegen en onderhoud te versoberen. De gehele stad, maar met name de huurders en woningzoekenden, zullen hiervan het slachtoffer zijn. Zeker ook omdat alles er op wijst dat de ‘doelgroep’ voor de sociale volkshuisvesting, de lager inkomensgroepen, door groeiende werkloosheid en onzekere inkomens door toenemende flexibilisering van de arbeid zal groeien.

Aanstaande donderdag – 3 oktober – zal tijdens het Aedescongres gesproken worden over het resultaat van de onderhandelingen tussen Aedes-voorzitter dhr. Calon en minister Blok. Diverse woningcorporaties hebben zich reeds zeer kritisch uitgesproken over dit onderhandelingsresultaat. De Vlaardingse SP-fractie heeft de Vlaardingse sociale volkshuisvesters inmiddels per brief opgeroepen om eveneens een kritisch geluid te laten horen en zich te verzetten tegen deze asociale plannen van dit kabinet.

--

Aan de directeuren van
Waterweg Wonen en Woningstichting Samenwerking

Geachte heer Bosch, heer Van der Steen,

De leden van de SP-gemeenteraadsfractie maken zich ernstige zorgen over de plannen van dit kabinet om via een verhuurdersheffing grote hoeveelheden geld uit de corporatiesector weg te nemen. Naar onze mening is dit geld juist hard nodig om nieuwe betaalbare huurwoningen te bouwen en bestaande woningen te onderhouden of te renoveren. Daarbij zal de verhuurderheffing leiden tot grote huurverhogingen. Het kabinet wil het geld van de huurders gebruiken om gaten in de Rijksbegroting te dichten en zal op die manier de sociale volkshuisvesting nog verder in de problemen brengen.

Het kan niet anders of deze verhuurdersheffing zal ook voor de Vlaardingse volkshuisvesting verregaande gevolgen zal hebben. Deze heffing zal dan ten koste gaan van het investeringsvermogen van de corporaties, met als gevolg dat u gedwongen wordt om nog meer bestaand bezit te verkopen, nieuwbouwplannen te heroverwegen en onderhoud te versoberen. De gehele stad, maar met name de huurders en woningzoekenden, zullen hiervan het slachtoffer zijn. Zeker ook omdat alles er op wijst dat de ‘doelgroep’ voor de sociale volkshuisvesting, de lager inkomensgroepen, door groeiende werkloosheid en onzekere inkomens door toenemende flexibilisering van de arbeid zal groeien.

Samen met Aedes, Woonbond, werkgevers- en werknemersorganisaties heeft de SP-Tweede Kamerfractie zich ingezet de verhuurdersheffing om te zetten in een investeringsverplichting. Zo voorkomen we forse huurverhogingen en stellen we corporaties in staat te investeren en de economie te stimuleren.

Laten we samen blijven knokken voor sociale alternatieven. Huisvesting is een van de belangrijkste taken in een sociale samenleving. Woningcorporaties zijn voor de SP bondgenoten bij deze taak. Door de verhuurderheffing zullen huurder, ook die met lagere inkomens, binnen een paar jaar honderd euro per maand extra betalen. Dat hoeven we niet te laten gebeuren. Leg u niet neer bij de heffing die het kabinet van plan is u op te leggen.

Aanstaande donderdag – 3 oktober – zal tijdens het Aedescongres gesproken worden over het resultaat van de onderhandelingen tussen Aedes-voorzitter dhr. Calon en minister Blok. Diverse woningcorporaties hebben zich reeds zeer kritisch uitgesproken over dit onderhandelingsresultaat. De Vlaardingse SP-fractie roept u als Vlaardingse sociale volkshuisvesters op om eveneens een kritisch geluid te laten horen en u te verzetten tegen deze asociale plannen van dit kabinet.

Wij wensen u veel wijsheid toe!

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie Vlaardingen,

Frank Hoogervorst,
Gemeenteraadslid

U bent hier