h

EINDE DIOXINEPROBLEMATIEK LICKEBAERTGEBIED NABIJ

28 oktober 2013

EINDE DIOXINEPROBLEMATIEK LICKEBAERTGEBIED NABIJ

Ook voor de melkveehouders in het Lickebaertgebied (gemeente Midden-Delfland) geldt: de aanhouder wint. Dankzij een provinciale bijdrage worden de laatste resten vervuiling in de bodem van dit prachtige boerenlandschap nu eindelijk definitief onschadelijk gemaakt.

SP-statenlid Bart Vermeulen kaart de vervuiling in het gebied al sinds 2005 aan bij het dagelijks bestuur van de provincie. Ook voormalig SP-gemeenteraads-en Tweede Kamerlid Remi Poppe stond de melkveehouders terzijde. Hij hielp de getroffenen onder meer om hun weg te vinden in het oerwoud van instanties dat bij de problematiek betrokken is.

De SP-statenfractie is blij dat door de provinciale bijdrage van 400.000 euro de oplossing van het probleem nu definitief nabij is. Voor de melkveehouders komt hiermee een einde aan een lange strijd voor financiering van de maatregelen. De kwestie speelt namelijk al sinds 1989, toen er verhoogde dioxineconcentraties in het gras werden aangetroffen.

Volgens Bart Vermeulen laat ook deze kwestie mooi zien dat de aanhouder uiteindelijk wint: ‘De melkveehouders krijgen de kosten voor het grondig omspitten van de bodem nu vergoed en dat is volkomen terecht. Ik heb bewondering voor het doorzettingsvermogen van de agrariërs. Het toont hun sterke betrokkenheid bij hun bedrijf, maar ook bij het prachtige boerenlandschap dat dat de Lickebaert is en weer in volle glorie zal zijn’.

Bijdrage provincie Zuid-Holland
De 400.000 euro die de provincie bijdraagt, komt uit de middelen voor de reconstructie van het unieke veenweidegebied Midden-Delfland. Verschillende overheden droegen hieraan bij. Aangezien de rijksoverheid geen geld vrij wilde maken voor de bodemsanering van de Lickebaert, is besloten het resterende geld uit deze pot beschikbaar te stellen.

De dioxinevervuiling in het gebied werd lange tijd toegeschreven aan de uitstoot van de Afval Verbranding Rijnmond (AVR). Vele wetenschappelijke rapporten en jaren van overleg van de melkveehouders met de ministeries van VROM en LNV heeft hebben echter niet tot uitsluitsel geleid. Gelukkig hoeven we niet bang te zijn voor herhaling: de eisen aan de industrie zijn de afgelopen jaren veel strenger geworden.

U bent hier