h

Sluiting verzorgingshuizen

21 oktober 2013

Sluiting verzorgingshuizen

Naar aanleiding van verontruste berichtgevingen uit de samenleving omtrent de sluiting van één of meerdere verzorgingshuizen heeft de SP fractie een open brief aan het college gestuurd.
Wij willen onder andere weten of het college op de hoogte is van de sluiting(en) en of en zo ja welke verantwoordelijkheden het bestuur van Vlaardingen hierin heeft.

Vlaardingen, 21 oktober 2013

Betreft: Mogelijke sluiting van diverse Vlaardingse verzorgingstehuizen

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Ons is ter oren gekomen dat binnenkort één of meerdere Vlaardingse verzorgingstehuizen zullen worden gesloten. Dit bericht heeft ons en vele inwoners van Vlaardingen doen schrikken. Wij maken ons daarom ernstige zorgen over het voortbestaan van de nodige ouderenzorg. Wij hebben daarom aan u de volgende vragen:

1. Klopt het bericht dat binnen afzienbare tijd één of meerdere Vlaardingse verzorgingstehuizen zullen sluiten? Zo ja;
2. Welke verzorgingstehuizen betreft dit, en per wanneer worden deze gesloten?
3. Wat is hierover uw mening?
4. In hoeverre acht u zich als stadsbestuur verantwoordelijk voor de zorg voor deze mensen, en in hoeverre bent u voornemens actie te ondernemen?
5. Heeft u inmiddels met deze zorginstelling(en) contact gehad? Kunt u ons informeren over de uitkomsten hiervan?
6. Wat gebeurt er met de huidige bewoners?
7. Kunt u garanderen dat deze bewoners binnen Vlaardingen worden geherhuisvest?
8. Wat zijn de gevolgen voor het personeel?
9. Wat is het gevolg voor het totaal aantal beschikbare zorgplaatsen binnen Vlaardingen? Hoe verhoudt zich dat met de toenemende vergrijzing en stijgende vraag naar ouderenzorg?
10. In hoeverre vallen de voorzieningen voor de nabijgelegen aanleunwoningen weg wanneer deze verzorgingstehuizen verdwijnen?

In afwachting van uw reactie verblijf ik,

Namens de leden van de SP-fractie,

Ingrid Wijker,
Fractievoorzitter SP-Vlaardingen

U bent hier