h

Herrie bij de buren

3 november 2013

Herrie bij de buren

OverlastDe SP wordt regelmatig benaderd door huiseigenaren dat zij overlast ondervinden van buren. Als SP adviseren we mensen altijd contact op te nemen met de gemeente of wijkagent maar helaas wil dat niet altijd leiden tot een oplossing.
In oktober is er contact opgenomen met de SP door een meneer die zoveel overlast van zijn buren heeft dat hij uiteindelijk besloten heeft zijn huis te koop te zetten.
Naar aanleiding hiervan heeft de SP fractie vragen gesteld aan het college.

Geachte burgemeester en wethouders,

Onlangs is de SP weer benaderd door een huiseigenaar over de overlast die hij ondervind van zijn bovenburen, helaas spreken de bovenburen geen Nederlands en is de communicatie onmogelijk.
De meneer in kwestie en andere buren hebben contact gehad met de wijkagent, de gemeente en de burgemeester.
Helaas heeft dit allemaal niet geholpen en schijnt er zelfs een advies te zijn gegeven om zijn huis te verkopen.
De SP krijgt vaker van huiseigenaren te horen dat ze woonoverlast ondervinden maar dat er niets aan gedaan wordt.

Naar aanleiding hiervan heeft de SP fractie de volgende vragen.

1. Klopt het dat er in sommige gevallen wel eens het advies uitgebracht wordt om een huis te koop aan te bieden?

Zo ja, hoe vaak word dit advies gegeven?

2. Welke organisaties moeten betrokken worden bij woonoverlast als het gaat om koophuizen?

3. Voor problemen met woonoverlast bestaan er wetten Victor en Victoria, worden deze wetten in Vlaardingen toegepast?

Zo ja, hoe vaak worden deze wetten in Vlaardingen toegepast en wat zijn de resultaten?

4. Wat zijn de criteria om de wetten Victor en Victoria in werking te laten treden?

5. Welke instrumenten heeft de gemeente of de burgemeester nog meer bij woonoverlast?

Worden deze instrumenten ook toegepast?

6. Zijn er in Vlaardingen in de laatste 2 jaar onteigeningen geweest van huizen?

Namens de leden van de SP-fractie,

Frank Hoogervorst
Raadslid SP

U bent hier