h

SP woedend over aantal huisuitzettingen

9 november 2013

SP woedend over aantal huisuitzettingen

Tijdens de raadsvergadering op 6 en 7 november heeft onze fractie haar zorg uitgesproken over het aantal huisuitzettingen die plaatsvinden in Vlaardingen. Het college wist ons te melden dat dit er 10 per maand zijn. Op onze vraag wat er met gezinnen met kinderen gebeurt die op straat komen te staan, en of er garantie kon worden gegeven over direct vervangende woonruimte, wist het college ons te vertellen dat alleen de vader van het gezin bij het dak- en thuislozen centrum, en de moeder met kinderen bij de crisisopvang kunnen worden ondergebracht.  De rest van de daklozen hebben vette pech en raken uit beeld.

Gezinnen worden uiteengerukt en mensen dreigen op straat terecht te komen. Dit staat in schril contrast met de wijze waarop het college en de woningcorporaties de komst van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa faciliteert.

Uit onderzoek van de SP blijkt dat Waterweg Wonen 131 woningen in het complex Valkenhof tijdelijk beschikbaar heeft gesteld aan arbeidsmigranten, Samenwerking biedt 10 woningen aan voor tijdelijk gebruik, en Waterweg Wonen stelt ook nog circa 300 woningen beschikbaar voor deze goedkope arbeidskrachten.

De SP is van mening dat de prioriteit van het college en woningcorporaties in eerste instantie zou moeten gaan naar hen die als gevolg van de crisis hun woning verliezen, en pas in tweede instantie naar de huisvesting van goedkope arbeidskrachten die van buiten worden binnengehaald. Naar aanleiding van bovenstaande heeft de SP fractie het college dan ook verzocht hun huidige beleid per direct te veranderen en onze dak en thuisloze gezinnen van woningen te voorzien die beschikbaar zijn.

De SP heeft de volgende vragen aan het college gesteld;

1 Waarom heeft u tijdens de begrotingsbehandeling gezwegen over het aantal beschikbare woningen in Vlaardingen?

2 Kan het college ons uitleggen waarom u wel bereid bent om goedkope arbeidsmigranten met alle faciliteiten van dien te voorzien van huisvesting, maar niet de mensen die wellicht buiten hun schuld om dakloos zijn geworden?

3 Bent u niet net als de SP van mening dat er bij aantoonbare overmacht situaties er per direct een woning beschikbaar moet worden gesteld, zo nee waarom niet?

4 Bent u bereid de beschikbare woningen per direct ook aan de mensen toe te wijzen die door omstandigheden hun huis zijn uitgezet?

U bent hier