h

Vlaardingers slachtoffer van kabinetsbeleid

6 november 2013

Vlaardingers slachtoffer van kabinetsbeleid

Ingrid De inwoners van Vlaardingen zullen de komende jaren pijnlijk worden geconfronteerd met de verregaande bezuinigingen van het VVD-PvdA-kabinet, zo blijkt ook de Vlaardingse gemeentebegroting. “In Vlaardingen hebben we de komenden jaren minder geld voor zorg en armoedebestrijding omdat het Rijk een aantal jaren terug de bankensector moest redden die als gevolg van zelfverrijkende graaiers op instorten stond. De Staatsschuld liep daardoor op en die wil het kabinet beperken door de rekening bij de inwoners met de laagste inkomens te leggen.” Aldus SP-fractievoorzitter Ingrid Wijker tijdens haar algemene beschouwingen op de gemeentebegroting.

Wijker vroeg tijdens de raadsvergadering aandacht voor gezinnen die vanwege een te hoge huurschuld op straat worden gezet: ”Wij willen van de wethouder weten of hij kan garanderen dat er voor gezinnen die op straat worden gegooid er per direct een betaalbare woning beschikbaar is, of dat ze buiten moeten slapen.”

Verder vroeg de SP aandacht voor de sluiting van verzorgingshuizen, de bezuinigingen op het dierenasiel, overlast als gevolg van het beperkt ophalen van GFT-afval en de toenemende kosten voor wachtgeld voor oud-wethouders.

De SP is positief over de wijze waarop het college van burgemeester en wethouders de lastenverzwaring zoveel mogelijk probeert neer te leggen bij hen die het ook kunnen dragen: “Het is het college te prijzen dat het niet als de slager van Rutte met de botte bijl de bezuinigingen doorvoert, maar dat het zoekt naar eerlijke en creatieve oplossingen om de toenemende lasten op te kunnen vangen.”

U bent hier