h

Vlaardingen zegt nee tegen onderhandelingsresultaat VNG

14 januari 2014

Vlaardingen zegt nee tegen onderhandelingsresultaat VNG

De SP-fractie is blij dat het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen niet instemt met het onderhandelingsresultaat tussen VNG en staatssecretaris Van Rijn (PvdA) over de persoonlijke verzorging. De gemeente krijgt naar mening van de SP-fractie onvoldoende middelen om de nodige zorg te kunnen leveren. Het kabinet (PvdA en VVD) bezuinigt fors op kwetsbare groepen door zorgtaken over te hevelen naar gemeenten zonder daarbij voldoende geld beschikbaar te stellen. De SP is blij dat Vlaardingen zich van dit beleid distantieert en sluit zich aan bij de opvattingen van het college.

College van Burgemeester en Wethouders: “Niet gerealiseerd is de wens om de Persoonlijke verzorging (PV) in zijn geheel onder gemeentelijke verantwoordelijkheid te brengen. De gemeente wordt uitsluitend verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ functie begeleiding (Bg). Het verwachtte synergievoordeel bij uitvoering van beide AWBZ-functies Bg en PV komt hiermee volledig te vervallen en dat bij een vrijwel gelijkblijvende taakstelling van 25%. De verzachtende financiële maatregelen zijn naar oordeel van Vlaardingen niet toereikend om het wegvallen van het synergievoordeel te compenseren. Het realiseren van adequate gekantelde ondersteuning aan onze inwoners vraagt een investering die vrijwel onmogelijk is binnen het gegeven onderhandelingsresultaat.”

Reacties

Toch grappig dat jullie nieuwe meneer de burgemeester het landelijke beleid van zijn eigen VVD afkeurt....

Reactie toevoegen

U bent hier