h

De SP-fractie: Wat we al bereikt hebben

10 februari 2014

De SP-fractie: Wat we al bereikt hebben

 

De SP zit sinds 3 jaar in het college en heeft daardoor veel kunnen veranderen. De SP-gemeenteraadsfractie heeft daarnaast vanuit de raad veel kunnen bereiken, vaak met steun van vele vrijwilligers. Een aantal voorbeelden van wat we al bereikt hebben:

Renovatie huurwoningen VOP

Huurders in de omgeving Beethovensingel en Mozartlaan hadden veel klachten over vocht, kou, schimmel en ongedierte in hun woningen. De SP hielp de huurders bij hun strijd. En met succes: de woningen worden momenteel grondig gerenoveerd. Bewoner mevrouw Langenberg: ‘Toen de SP aan de deur kwam en steun en advies aanbood, voelden we ons gesterkt om zelf voor renovatie te strijden.’

 

Grondwaterproblemen in de Hoevenbuurt

Veel bewoners in de Hoevenbuurt hadden overlast van grondwater dat hoog in de kruipruimtes stond. Gemeente, corporaties en hoogheemraadschap bleven naar elkaar wijzen en namen geen verantwoordelijkheid. Na een bewonersenquête en een kritisch rapport van de SP wordt er inmiddels samengewerkt om het probleem te bestrijden.

 

Verzet tegen sloop historische Patrimoniumbuurt

Toen de woningcorporaties aangaven de woningen in de Patrimoniumbuurt te willen slopen, kreeg de SP veel verontruste bewoners aan de deur. We gingen daarop met hen in gesprek. Een meerderheid bleek tegen de vergevorderde sloopplannen te zijn en vormde een comité. Ondanks de bewonersactie is
de sloop helaas nog niet van de baan. Wel kregen de bewoners een vervangende woning binnen Vlaardingen toegezegd.

 

Vervoer voor de voedselbank behouden

SP-gemeenteraadslid Ingrid Wijker trok aan de bel toen de gemeente besloot het vervoer voor de voedselbank niet langer te financieren. Dit vervoer is nodig om de levensmiddelen vanuit het distributiepunt in Rotterdam naar Vlaardingen te krijgen. Het gemeentebestuur ging overstag en zegde toe het vervoer te blijven bekostigen tot een nieuwe sponsor was gevonden. Rotary Vlaardingen ’80 wierp zich vervolgens op om het vervoer voor de komende vijf jaar te financieren.
 

Frisse Scholen

Een goed binnenklimaat in klaslokalen is belangrijk voor de leerprestaties. De SP constateerde dat op verschillende scholen de lucht lang niet altijd in orde was. In 2010 en 2011 is op aandringen van de SP een miljoen euro geïnvesteerd in maatregelen die het binnenklimaat in klaslokalen verbeteren.

 

Aanpak wantoestanden Sociale werkplaats

De SP kreeg in 2011 klachten van medewerkers van TBV over de werkomstandigheden op de sociale werkplaats. We startten een meldpunt en brachten een groot aantal misstanden aan het licht, zoals ongewenst gedrag van leidinggevenden, scheldpartijen, intimidaties, onderbetaling en een volledig verpeste werksfeer. Een forse reorganisatie volgde. En de onderbetaalde werknemers kregen met terugwerkende kracht looncompensatie.

 

Tweede Volksbos, verzet tegen Blankenburgtunnel

Ruim 800 mensen plantten in maart 2013 in totaal 1.700 bomen in verzet tegen de Blankenburgtunnel. De SP ondersteunt de acties van Stichting Groeiend Verzet. Groeiend Verzet-voorzitter Remi Poppe: ‘We kunnen trots zijn op die vele Vlaardingers die zo opkomen voor hun woonen leefomgeving.’

Reactie toevoegen

U bent hier