h

Interview lijsttrekker Arnout Hoekstra: ‘Samen zoeken naar creatieve oplossingen’

9 februari 2014

Interview lijsttrekker Arnout Hoekstra: ‘Samen zoeken naar creatieve oplossingen’

Arnout Hoekstra, de lijsttrekker voor de SP, is 29 jaar geleden in Vlaardingen geboren en was al jong politiek betrokken. Inmiddels is Arnout acht jaar actief in de gemeentepolitiek: eerst als fractievoorzitter en de laatste drie jaar als wethouder. Hij is daarmee de jongste wethouder uit de Vlaardingse geschiedenis.

 

 

 • Waar kijk je met het meeste plezier op terug in je werk als wethouder?
 ‘Ondanks de economische crisis en de bezuinigingen die door de VVD/PvdA-regering onrechtvaardig worden verdeeld, heb ik als SP-wethouder toch nog het nodige kunnen bereiken. Vooral door zoveel mogelijk te zoeken naar creatieve oplossingen, samen met de inwoners van onze stad, met sportverenigingen, scholen, vrijwilligers, enz.’
 • Kun je daar voorbeelden van noemen? ‘De vorming van het Sportpark West met de mensen van CION en DVO’32 bijvoorbeeld. Of het opzetten van een jaarlijks archeologisch evenement rond de Slag bij Vlaardingen. Het enthousiast maken van jongeren voor techniekonderwijs via de Technetkring. Met gezinsteams kinderen in zwakke gezinnen de jeugdhulp geven die ze nodig hebben. En vooral door met buurtbewoners projecten op te zetten, zoals het Repaircafé en de wijkonderneming.’
 • Waren er de afgelopen drie jaar ook minder leuke momenten?
 ‘Natuurlijk. Als er zoveel bezuinigd wordt, moet je soms pijnlijke keuzes maken. Dan heb je het waardeloze gevoel dat veel mensen te kort worden gedaan. De regering gooit veel verantwoordelijkheden over de schutting naar de gemeenten, maar op budgetten wordt zwaar bezuinigd. Dat levert problemen op die we als gemeente helaas niet helemaal kunnen verhelpen.’
 • Wat zou je komende jaren in Vlaardingen willen veranderen?
 ‘De SP heeft een verkiezingsprogramma met ruim honderd voorstellen voor de komende vier jaar. Ik ga er alles aan doen om die te verwezenlijken. En als ik daarin een keuze moet maken, dan wil ik me vooral richten op de jeugd. Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders en de omstandigheden waar ze in opgroeien. Wij hebben de taak om te zorgen dat die omstandigheden optimaal zijn: uitdagend, veilig, gelijkwaardig en inspirerend.’
 • Hoe wil je dat concreet aanpakken? ‘Kinderen hebben recht op goede voeding, kleding, lichaamsbeweging, speelruimte, woonruimte, onderwijs en zorg. Die zaken mogen niet afhankelijk zijn van het inkomen van hun ouders. Helaas groeien nog altijd te veel kinderen op in armoede. Het komt voor dat kinderen zonder ontbijt naar school gaan of een matras moeten delen met broertjes en zusjes. De gemeente wordt in 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, dan kunnen we in Vlaardingen – ondanks de bezuinigingen – deze kinderen een betere start van hun toekomst geven. Door buurtgericht met zorgteams te gaan werken, krijgen we de problemen beter in zicht en wordt het eenvoudiger hulp te bieden.’
 • Ook in de rest van de zorg gaat veel veranderen. Hoe kijk je daar tegenaan? ‘Het beleid van het VVD- en PvdA-kabinet dwingt verzorgingshuizen tot sluitingen. Dit betekent dat ouderen en gehandicapten langer thuis moeten blijven wonen. We hebben de taak om te zorgen dat deze mensen de zorg blijven krijgen die ze nodig hebben en om vereenzaming tegen te gaan. Die zorg moet verleend worden door vakkundig personeel dat een fatsoenlijk salaris verdient. De zorgverleners mogen niet vervangen worden door goedkopere werknemers die niet of onvoldoende opgeleid zijn voor zorgtaken.’
 • Een paar andere zaken die spelen in Vlaardingen: gaat de SP voor een buitenzwembad?
 ‘Een buitenbad is helaas onbetaalbaar. Daarom richten wij ons op de Krabbenplas als buitenzwemvoorziening en gaan we daar investeren in baggerwerkzaamheden, stroming en riet om de blauwalg te bestrijden die er regelmatig het zwemmen onmogelijk maakt.’
 • Moet Vlaardingen fuseren met Schiedam en Maassluis?
 ‘De discussie rond een mogelijke gemeentelijke herindeling zal de komende jaren steeds serieuzer worden. De SP is tegen een fusie. Wel zijn we voor verdere samenwerking op onderdelen waar dat voordeel oplevert.’
 • Wat moet er gebeuren om de Vlaardingse woningmarkt vlot te trekken?
 ‘De Vlaardingse woningbouwplannen, zoals het Actieplan Wonen, zijn van vóór de crisis en moeten daarom herzien worden. De vraag naar dure koopwoningen is beperkt, beschikbare bouwgrond wordt maar mondjesmaat bebouwd en de vraag naar goede en betaalbare huurwoningen is groot. Dus moeten de huidige grootschalige sloopplannen van tafel en moeten we aan de slag met renovatie en bouw van duurzame en betaalbare sociale huurwoningen.’     

  ..lees meer over Arnout Hoekstra op http://www.ArnoutHoekstra.nl

Reactie toevoegen

U bent hier