h

Superstaat Nee, Samenwerken ja

19 mei 2014

Superstaat Nee, Samenwerken ja

Dit is de slogan van de SP die centraal staat in de verkiezingen voor de EU die op 22 mei a.s gehouden zullen worden.

Even een paar punten uit het programma:

-Nederland zelf aan de knoppen, geen opgedrongen maatregelen uit Brussel

-Afschaffing Europese Commissies

-1 vergader locatie voor het Europees Parlement in Brussel

-Verlaging salaris van de Europarlementarier en onkostenvergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten met een verantwoordingsplicht.

En zo kan ik nog wel doorgaan met een 100-tal redenen waarom de EU terug moet naar zijnoorspronkelijk doelstelling, " Een gemeenschap die streeft naar vrij verkeer van kolen en staal en vrije toegang tot productiebronnen" vrij vertaald naar het heden "het bevorderen en vereenvoudigen van handelsactiviteiten tussen de aangesloten landen".

Een oprichting van een Verenigd Europa tot een staatskundige eenheid is gedoemd temislukken, louter en alleen al omdat wij geen Europeanen zijn maar Nederlanders en Belgen en Duitsers etc.

De bekende Cabaretier Sjaak Bral schrijft het volgende in zijn column:

Europese Unie Nou U Nie

Iemand uit de Verenigde Staten juicht net zo hard voor een sporter uit Texas als een sporter uit Haiti maar wij zullen niet juichen voor een Spanjaard die een sportprestatie levert. Dat is de weeffout van de Europese Unie, we delen wel dezelfde munt maar niet dezelfde waarden, laat staan dezelfde waarden en normen.

Ons doel is samenwerken binnen een EU Gemeenschap ; bijvoorbeeld op het gebied vanmisdaadbestrijding , want dit houdt niet op bij de grens net als milieudelicten.

Ik werd deze week geïnterviewd door Omroep Vlaardingen en 1 vraag was, heeft de enorme invloed van de EU ook gevolgen voor onze stad Vlaardingen? Helaas wel ja, denk bv aan de enorme bezuinigingen die we over ons heen krijgen omdat de Nederlandse Overheid zich moet houden aan de 3% norm. met als gevolg stijgende werkloosheid, meer armoede en detoename van het rechts extremisme.

Wilt u dit alles een halt toeroepen en ervoor zorgen dat we weer zelf beslissen?

Stem dan 22 mei op de SP en zeg Nee tegen deze EU.

Kasper Vink Fractievoorzitter SP Vlaardingen

Reactie toevoegen

U bent hier