h

Blankenburgoortjes: Geld voor groen naar asfalt?

17 september 2014

Blankenburgoortjes: Geld voor groen naar asfalt?

Nadat de PvdA in de Tweede Kamer gezichtsverlies leed door in te stemmen met aanleg van de Blankenburgtunnel kregen zij in ruil 25miljoen toegezegd voor compenserende maatregelen om de schade aan het groene landschap zoveel mogelijk te beperken. De VVD in Vlaardingen wil nu echter dat geld benutten om nóg méér asfalt aan te leggen: het aanleggen van op- en afritten dwars door natuurgebied de Rietputten en het Volksbos. 

Een compleet zinloze actie, zo noemt SP-fractievoorzitter Kasper Vink het voornemen van de VVD om in de aankomende raadsvergadering opnieuw een motie over 'oortjes voor de Blankenburgtunnel' in stemming te brengen: "Het college heeft netjes de vorige motie uitgevoerd door het standpunt van een meerderheid van de raad bij de minister onder de aandacht te brengen. Maar kennelijk gaat dit de VVD niet ver genoeg. Ook opmerkelijk is dat notabene GroenLinks de VVD in deze roep om meer asfalt steunt." 

De SP, een van de aanvoerders van het verzet tegen de Blankenburgtunnel, zal ook het verzet tegen een desastreusere variant-die met op-en afritten-blijven voeren. Vink roept de leden van de raad daarom op om dit voorstel van de VVD voor maximaal natuurverwoestende inpassing van de tunnel niet te steunen.

Reactie toevoegen

U bent hier