h

Experiment schuldhulpverlening ook in Vlaardingen

1 oktober 2014

Experiment schuldhulpverlening ook in Vlaardingen

De gemeente Arnhem gaat nog dit jaar bij wijze van een proef 80 mensen met financiële problemen budgetondersteuning op maat bieden. Deze mensen kunnen een jaar lang gebruik maken van een coach, die hen helpt een beter inzicht in hun financieën te krijgen. De 80 Arnhemmers worden hiermee niet onder bewind gesteld, wat een veel duurdere oplossing is.

Uit landelijk onderzoek is gebleken dat er sprake is van stijgende kosten van bewindvoering. Uit dit onderzoek is gebleken dat het aantal mensen met bewindvoering tussen 2010 en 2013 is gestegen met 66%. Voor een stad als Arnhem houdt dit in dat de kosten in een korte tijd zijn gestegen van 2 ton naar bijna 1,5 miljoen. Volgens de gemeente Arnhem is het lang niet altijd nodig om een bewindvoerder aan te stellen, die het hele financiele beheer overneemt. Sommige mensen zijn goed geholpen met budgetondersteuning en een coach. Dit levert deze gemeente gemiddeld 800 euro per client op. Het ministerie heeft ook andere gemeenten opgeroepen om alternatieven voor de kostbare bewindvoering te bedenken. Dit najaar is daar een bespreking over. Het rijk laat in 2015 onderzoeken hoeveel mensen sinds 2013 in de schuldhulpverlening terecht zijn gekomen.
Naar verwachting van de SP zal ook het aantal mensen met financiéle problemen in Vlaardingen toegenomen zijn. Naar aanleiding van dit bericht van het binnenlands bestuur heeft onze fractie de volgende vragen aan het college gesteld;
 
 

1.Bent u op de hoogte van het verzoek die het ministerie heeft gedaan aan gemeenten om alternatieven voor de kostbare bewindvoering te bedenken?

2. Zo ja, gaat u net als Arnhem ook op zoek naar betere betaalbare alternatieven? zo nee, waarom niet?

3. Bent u bereid de stad Arnhem op de voet te volgen als het gaat om de proef die daar wordt uitgevoerd?

4. Mocht blijken dat het Arnhemse model succesvol en kostenbesparend werkt, bent u dan bereid dit ook in Vlaardingen toe te passen?

5. Wat waren de kosten in 2013 die de gemeente Vlaardingen maakte aan mensen die onder bewindvoering zijn geplaatst?

6. Ziet u in 2014 een toename van het aantal aanvragen, zo ja, hoe sterk is dit toegenomen?

Reacties

Beste, aangezien ik ook in een lastig parket bent belandt en heb geprobeerd met de gemeente naar enige info over deze kwestie te verkrijgen werd bij mij gewoon de telefoon erop gegooid!! Walgelijk gewoon, oftewel U zoekt het maar uit..... nou bedankt....

Geachte SP,
voordat uw deze loze kreten slaakt , is het wellicht handig om uw zich eens goed in deze materie te verdiepen.
wij doen sociale bewind voering en doen heel veel voor onze cliënten, er zijn natuurlijk zat bewindvoerderskantoren die alleen boekhoudertje spelen. Maar wat wij krijgen is een lachertje en zeker als een gemeente niet meewerkt zoals Vlaardingen.!

Reactie toevoegen

U bent hier