h

Zorgen om ontheemde huurders

27 oktober 2014

Zorgen om ontheemde huurders

Zoals bij velen bekend heeft Zorgcentrum de Wetering onlangs zijn deuren gesloten. De wetering had echter ook een bijzondere functie voor mensen uit de wijk, maar vooral voor de mensen die woonachtig zijn in de Residence van de Wetering.

De Residence van de Wetering is een appartementen complex voor ouderen die een kleine zorgvraag hebben. Na de sluiting van zorgcentrum de Wetering zijn de achterblijvende huurders van de Residence verstoken van alle facilitaire mogelijkheden die men voorheen wel had. Dit houd in maaltijdverstrekking, winkel, kapper, uitstapjes, pedicure en zelfs bloedprikken behoorde tot de mogelijkheden. Op zondag werd een kerkdienst gehouden en de vele sociale contacten werden als zeer prettig ervaren. De winkelcentra's liggen voor deze groep ouderen net iets te ver weg en het openbaar vervoer in dit gebied biedt ook weinig tot geen mogelijkheden. De SP vind dit gezien het uitgangspunt van kabinet Rutte, 'dat ouderen zolang als mogelijk zelfstandig dienen te blijven wonen' geen wenselijke ontwikkeling, en daarom hebben wij de volgende vragen gesteld;

1.Was u op de hoogte van het feit dat er een groep achterblijvende huurders zonder enige vorm van facilitaire voorziening achter zou blijven?

2.Zoja, hebt u overleg gehad met Argos Zorggroep over deze groep ouderen, en hebben zij alternatieve oplossingen aangedragen voor wat betreft het faciliteren ten behoeve van deze groep huurders?

3.Is Argos Zorggroep na de sluiting van het zorgcentrum verantwoordelijk gebleven voor de achterblijvende huurders, of is dit nu een taak van de gemeente?

4.Bent u bereid om- ongeacht wie er verantwoordelijk is voor deze groep ouderen- in overleg te gaan met Argos Zorgroep om een passende oplossing te vinden voor deze groep ouderen?

Reactie toevoegen

U bent hier