h

MOESTUINEN VOOR BUURTBEWONERS EN BUURTSCHOLEN

23 maart 2015

MOESTUINEN VOOR BUURTBEWONERS EN BUURTSCHOLEN

Ruim een jaar geleden hebben enkele SP leden uit de Vettenoordesepolder, op initiatief van Remi Poppe, onderzoek in hun wijk gedaan
om te kijken of bewoners iets zien in een 'eigen moestuin in de buurt'
Dat sloeg direct aan, er waren veel enthousiaste reacties van buurtbewoners.
Er is een bewonerscomité gevormd en overleg geweest met de gemeente. Ook bij de wethouders en ambtenaren ontmoette het bewonerscomité
enthousiasme voor dit moestuinen plan en veel ondersteuning.
Ook de drie buurtscholen, de Van Kampenschool, Het Visnet en de Erasmusschool  waren enthousiast en doen mee met drie schooltuintjes voor de leerlingen.

Nu is het zover, op zaterdag 28 maart om 15.00 uur zal wethouder Hans Versluijs met Remi Poppe het 'moestuin in de buurt' complex aan de Parallelweg openen.

Het bewonerscomité heeft na zorgvuldig overleg en in goede samenwerking en steun van de gemeente Vlaardingen dit plan voor ‘moestuinen in de buurt’ kunnen realiseren. Om de moestuinen heen is in samenwerking met de Wijkservice (dagbestedingproject van de Pameijer Stichting), een afrastering geplaatst.

Vanwege de noodzakelijke overeenkomst met de grondeigenaar (gemeente) is vanuit het bewonerscomité de Stichting ‘Moestuin in de buurt’ opgericht. Doel van de Stichting is om op braakliggende of ongebruikte grond buurtmoestuinen te realiseren welke door de bewoners zelf bewerkt zullen worden, om daarmee tevens de sociale cohesie en de leefbaarheid in de buurten te bevorderen.

Het ‘moestuin in de buurt’ complex aan de Parallelweg is daarvan het eerste resultaat.
Het gaat om 35 moestuinen van 40m2 in zelfbeheer door bewoners uit de buurt.

Bewoners zullen zelf hun ‘eigen tuintje’ bewerken en onderhouden, soms samen met families en er komen 3 schooltuintjes van 140m2 voor de buurtscholen; Erasmusschool, Het Visnet en de Van Kampenschool.

Reactie toevoegen

U bent hier