h

SP-Statenleden bezoeken Museum Vlaardingen en Broekpolder

5 maart 2015

SP-Statenleden bezoeken Museum Vlaardingen en Broekpolder

Foto: Arnout Hoekstra

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen brachten SP-Statenleden woensdagmiddag een werkbezoek aan Vlaardingen. Zij bezochten het in aanbouw zijnde Museum Vlaardingen en kregen een rondleiding door de Broekpolder. SP-lijsttrekker Bart Vermeulen: “Erfgoed en buitenstedelijkgroen zijn thema’s waarop de gemeente en de provincie gedeelde verantwoordelijkheden dragen. In het belang van het behoud van ons erfgoed en de toekomst van de Broekpolder is goede samenwerking erg belangrijk.”

Museum Vlaardingen

Tijdens het bezoek aan het museum kregen zij een rondleiding en gingen met museumdirecteur Mark van Hattem in gesprek over het provinciale erfgoedbeleid. Het volledig gerenoveerde en uitgebreide Museum Vlaardingen opent in juni haar deuren. Het museum richt zich op 5.000 jaar cultuur en visserij in Vlaardingen en presenteert archeologische vondsten, stadshistorie en de geschiedenis van de zeevisserij. Het museum draagt daarmee bij aan het behoud en de presentatie van ons Zuid-Hollandse erfgoed. Extra ondersteuning van de provincie bij activiteiten van musea zou van belangrijke toegevoegde waarde kunnen zijn. 

Broekpolder 

Ook bezocht de delegatie de Broekpolder voor een fietstocht door het buitenstedelijke recreatiegebied en gingen in gesprek met het bestuur van de Federatie Broekpolder. Het circa 400 hectaren grote recreatiegebied was aanvankelijk een stedelijke uitbreidingslocatie voor woningbouw. Als gevolg van dat de ophoging plaatsvond met zwaar vervuild havenslib is de woningbouw nooit gerealiseerd en heeft het gebied een regionale recreatiefunctie gekregen. De Federatie Broekpolder speelt als uniek burgerinitiatief een belangrijke rol in de ontwikkeling en het beheer van het gebied. Vermeulen: “Het huidige Provinciebestuur, waar de SP deel van uitmaakt, heeft 100 miljoen euro geïnvesteerd in groen rond de steden. De komende vier jaar wil de SP blijven investeren in recreatiegebieden, maar dan moeten dit soort burgerinitiatieven wel toegang krijgen tot financiering."

Foto: Arnout Hoekstra

Reactie toevoegen

U bent hier