h

SP stelt vragen aan college over huisvesting statushouders

15 oktober 2015

SP stelt vragen aan college over huisvesting statushouders

Afgelopen weekend hebben de regeringspartijen VVD en PvdA een akkoord gesloten inzake versoberde huisvesting van vluchtelingen en het schrappen van zorg en huurtoeslagen.  De huisvesting moet gaan geschieden in containerwoningen of leegstaande kantoorpanden dan wel tentenkampen.   Hiermee vervalt het recht op toekenning van een (sociale ) huurwoning. Deze maatregelen zijn volgens dit kabinet bedoeld om de doorstroming beter en sneller op gang te brengen.  

Wat de SP betreft is het niet meer dan een ordinaire maatregel om te pogen oorlogsvluchtelingen te demotiveren om in Nederland veiligheid te zoeken.           En voor de huidige statushouders is het een verkeerde dan wel een onmogelijke start voor het opbouwen van een nieuw menswaardig bestaan omdat zij niet als gelijkwaardigen, maar zodoende als 'derderangs bewoners' worden behandeld. 

De SP heeft hierover de volgende vragen;

1 bent u bekend met dit akkoord en zo ja wat is inhoudelijk uw mening ?

2 bent u al benaderd door het ministerie om hier gevolg aan te geven?

3 als u uitvoering gaat geven aan dit akkoord vanaf welke periode gaat u dit dan doen?

4 gaat u de statushouders die nog dit jaar naar Vlaardingen komen alsnog wel een huurwoning aanbieden, zo ja waar, en kan dit zonder bestaande woningzoekenden langer op een wachtlijst te laten staan?

5 zijn er in Vlaardingen lege kantoren en of bedrijfspanden beschikbaar die omgebouwd kunnen worden tot woonruimte? Zo ja. Kunt u aangeven welke?

6 bent u het met de SP eens dat dit verzoek een duidelijk signaal is dat er  als gevolg van sloop en verkoop te weinig sociale huurwoningen over zijn in Nederland maar ook in Vlaardingen?

7 bent u bereid, vanwege de ontwikkelingen en de druk op de huidige voorraad sociale huurwoningen, dit jaar nog met een voorstel te komen voor aanpassing van het actieplan wonen met het voornemen om meer sociale huurwoningen te gaan bouwen en bestaande sociale huurwoningen voorlopig niet te slopen?

 

Kasper Vink

fractievoorzitter SP-Vlaardingen

Reactie toevoegen

U bent hier