h

Actie tegen afschaffen kwijtschelding Hoogheemraadschap

17 november 2015

Actie tegen afschaffen kwijtschelding Hoogheemraadschap

Foto: SP
Het Hoogheemraadschap Delfland besluit deze donderdag definitief of de kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor minima wordt afgeschaft. Het plan houdt in dat arme huishoudens vanaf 2017 ruim 280 euro per jaar moeten gaan betalen. De SP gaat een ultieme poging doen om dit plan van tafel te krijgen. SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut: “Veel mensen komen nu al honderden Euro's tekort om hun vaste lasten te betalen. Met dit besluit wil het Hoogheemraadschap de mensen in de regio kennelijk laten verzuipen. Ik roep de leden van de verenigde vergadering van Hoogheemraadschap op deze onverantwoorde stap niet te zetten!”

De vergadering van het Hoogheemraadschap is donderdag 19 november om 13:00. De SP zal samen met mensen die getroffen worden door dit plan demonstreren. SP wethouders Björn Lugthart (Rijswijk) en Arnout Hoekstra (Vlaardingen) demonstreren mee en zullen namens hun gemeenten inspreken in de vergadering.

Geen voordeel voor Hoogheemraadschap
Delfland is al jaren het duurste waterschap van Nederland en heeft een enorme schuld, maar deze maatregel levert geen financieel voordeel op. Het is enkel een herverdeling. “Dat maakt het compleet onlogisch om dit te doen,” stelt Lugthart. “De enige reden die ik kan bedenken is om te kunnen zeggen dat je de tarieven gemiddeld met een paar euro hebt verlaagd.”

Ook gemeenten op kosten gejaagd
“De incassokosten zullen enorm stijgen en ook het aantal oninbare facturen zal toenemen omdat mensen dit simpelweg niet kunnen betalen,” vult Arnout Hoekstra aan. “De deurwaarderskantoren gaan gouden tijden tegemoet.” De belastinginning wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van gemeenten en hoogheemraadschap. Daardoor zullen gemeenten niet alleen te maken krijgen met meer hulpvragen van gezinnen in armoede, maar ook geconfronteerd worden met hogere uitvoeringskosten.

Gemeenten en woningbouwcorporaties genegeerd
Begin september gingen de wethouders sociale zaken al in gesprek met het Hoogheemraadschap. De wethouders waren verontwaardigd over de voorgenomen afschaffing van de kwijtschelding. Ook de verenigde woningbouwcorporaties in Haaglanden hebben het Hoogheemraadschap “met klem” verzocht af te zien van dit plan omdat het onmogelijk zou worden de vaste lasten voor minima betaalbaar te houden. Maar het Hoogheemraadschap lijkt het voorgenomen besluit tegen alle adviezen in door te willen zetten en honderden gezinnen de schulden in te jagen.

Armoedebeleid
Als het Hoogheemraadschap dit doorzet worden in 1 klap alle inspanningen van gemeenten, woningbouwverenigingen, stichting leergeld, de budgetcoaches, de schuldhulpmaatjes en diverse andere initiatieven om mensen met een laag inkomen de eindjes aan elkaar te laten knopen ongedaan gemaakt.

Actie
Daarom zal de SP aanstaande donderdag aanwezig zijn bij de verenigde vergadering van Delfland en een ultieme poging doen om dit asociale plan van tafel te krijgen.

De vergadering van het Hoogheemraadschap is donderdag 19 november om 13:00, in het Gemeenlandshuis Delft, Phoenixstraat 32. Kom ook! We verzamelen om 12:30.

Reacties

De SP roept het algemeen bestuur van Delfland op 19 november tegen dit voorstel te stemmen.

Steeds minder schouders dragen steeds meer lasten

De kwijtschelding bij Delfland bedroeg in 2005 nog € 2 miljoen, in 2015 € 15,3 miljoen en bij ongewijzigd beleid wordt dit € 19 miljoen in 2017, circa 10% van de totale begroting. Het sterk verstedelijkte Delfland is daarmee goed voor 20% van de kwijtschelding door alle Nederlandse waterschappen samen. Het waterschap moet wel zijn werk doen. Het kwijtgescholden bedrag moet daarom worden opgebracht door de inwoners en bedrijven die wél waterschapsbelasting betalen. Hierdoor moeten steeds minder mensen, steeds meer gaan betalen. Daarmee komt de solidariteit onder druk.

Principekwestie

Het Rijk heeft de gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor integrale uitvoering van het armoedebeleid, afgestemd op de lokale situatie. Armoedebeleid is dus uitdrukkelijk geen wettelijke taak van waterschappen, die als functionele overheid dan ook geen kwijtschelding horen te verlenen. De gemeenten krijgen hiervoor geld van het rijk.

Beter voor iedereen

Waterschapsbelasting bestaat uit zuiveringsheffing (gezuiverd afvalwater) en watersysteemheffing (droge voeten). De kwijtschelding voor de watersysteemheffing blijft gehandhaafd, die voor de zuiveringsheffing vervalt. Dit levert geen extra inkomsten voor het waterschap op, maar leidt tot lagere tarieven voor iedereen. Het gaat overigens om een gering bedrag: iedereen betaalt straks 25 cent per dag voor het doortrekken van de wc. Is dat nou zo onredelijk?

Armoedeval

Van die lagere tarieven profiteren straks álle inwoners, maar met name diegenen die net boven de bijstandsnorm zitten. Deze groep, die niets kwijtgescholden krijgt, betaalt nu immers als percentage van het inkomen het meest voor de waterschappen. Deze laatste groep kan veel minder profiteren van allerlei regelingen, waarvan de huishoudens met een minimum c.q. bijstandsinkomen wel gebruik kunnen maken. Juist deze groep wil Delfland niet extra laten betalen om de kwijtschelding voor anderen te kunnen financieren. Het voorstel verkleint dus de armoedeval.

Schrijnende gevallen

Delfland heeft begrip voor de effecten van de afschaffing van de kwijtschelding. Daarom zal er voor de meest schrijnende gevallen, bijvoorbeeld personen die via gemeentelijke kredietbanken een schuldhulpverleningstraject doorlopen, in een oplossing voorzien worden. Ook nu al kunnen huishoudens overigens hun waterschapsbelasting betalen in tien termijnen.

Oplossing

Gemeenten vrezen dat het versoberen van de kwijtschelding tot problemen leidt op het terrein van het armoedebeleid. Dat is begrijpelijk, want het Rijk stelt hiervoor (te) weinig financiële middelen ter beschikking. Delfland heeft daarom aangeboden om samen met de gemeenten naar het Rijk te gaan om aandacht te vragen voor het armoedeprobleem. Over deze handreiking horen we de gemeenten echter niet.

Kortom, richt de pijlen op organisaties die over armoedebeleid gaan, niet op Delfland.

Er zijn geen woorden voor het beleid van deze zakken vullers.Het zal altijd zo blijven.

Reactie toevoegen

U bent hier