h

Hoogheemraadschap brengt minima verder in het nauw

22 november 2015

Hoogheemraadschap brengt minima verder in het nauw

Zoals u weet heeft het Hoogheemraadschap Delfland het kwijtscheldingsbeleid afgeschaft. Dit gaat in 2016 in en zal in 2018 helemaal zijn afgeschaft. Door deze schandalige maatregel zullen de mensen met een kleine beurs nog verder de problemen in geholpen worden. 

54.000 huishoudens in de regio zullen worden getroffen door de verhoging van hun lasten. Omdat veel mensen daarvan die 280 euro per jaar simpelweg niet kunnen betalen, moet het Hoogheemraadschap een enorm bedrag aan extra uitvoeringskosten uitgeven, o.a. om huisbezoeken af te leggen. Het dringende advies van studenten, woningbouwcorporaties, inwoners en gemeentebesturen, waaronder ook onze SP wethouders worden volledig genegeerd en alle burgers waar zij zich voor dienen in te zetten hebben volledig het nakijken. Wethouder Baldewsingh uit Den Haag, een gemeente die zich ook heeft aangesloten bij Delfland overweegt nu om taken van het Hoogheemraadschap onder te brengen bij andere organisaties. Zo dreigt deze wethouder bijvoorbeeld ook om de inning van de zuiveringsheffing weg te halen bij Delfland. 

Naar aanleiding van bovenstaande heeft onze fractie vragen aan het college gesteld.

1.Legt het college zich neer bij deze maatregel van het Hoogheemraadschap ?

Zo nee, wat zijn uw vervolgstappen, zo ja waarom legt u zich hierbij neer?

2.Bent u bereid in navolging op Den Haag om samen met andere gemeenten ook te onderzoeken of taken bij andere organisaties onder gebracht kunnen worden?

3.Bent u ook net als het Haagse college bereid-indien mogelijk-om de zuiveringsheffing weg te halen bij Delfland en hiervoor ook andere getroffen gemeenten op te roepen?

4.Mochten er weinig tot geen middelen meer zijn om maatregelen te treffen tegen het hoogheemraadschap, is het college dan bereid om onze fractie de toezegging te doen dat Vlaardingen nooit zal bijdragen aan de extra uitvoeringskosten die het hoogheemraadschap ongetwijfeld gaat krijgen aan nog meer betalingsachterstanden van onze bewoners ?

 
 

Reacties

het is te gek voor woorden de minima heeft het
al moeilijk maar daar word niet naar gekeken,als
hun bij hoogheemraadschap maarde geld krijgen.
schandalig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Reactie toevoegen

U bent hier