h

Raad tegen extra op- en afritten Blankenburgtunnel

11 november 2015

Raad tegen extra op- en afritten Blankenburgtunnel

Foto:

Dinsdagavond 10 november ging de gemeenteraad van Vlaardingen in de debat over de in te dienen zienswijzen van het college op het Tracébesluit van de Blankenburgverbinding (A24). Dé kans van de raad om nog op- en aanmerkingen aan te minister mee te geven over deze zesbaanssnelweg door Vlaardingen. Daarbij werd door de SP wederom naar voren gebracht dat ze tegen dit onnodige prestige project van deze VVD minister is, en blijft. “Een project die onze natuur en recreatie mogelijkheden kapot maakt” aldus raadslid Sterenberg van de SP.

Deze avond was voor de raad wederom de mogelijkheid om haar democratische geluid te laten horen met zogenoemde wensen en bedenkingen. Alleen vlak voor dit punt op de raadsagenda behandeld werd, kwamen VV2000/Leefbaar Vlaardingen samen met AOV en SBV met een gezamenlijk standpunt. Deze partijen vonden het niet zinvol om over de verschillende standpunten met de raad in debat te gaan, en verlieten daarbij vervolgens de zaal. Iets wat door de SP erg jammer gevonden werd, aangezien je het debat juist op argumenten in de raadszaal moet voeren.

Ondanks dit ging het debat verder met de partijen die wel graag het debat wilden voeren. De SP zetten samen met GroenLinks in op het schrappen van op- en afritten in het aangesloten gebied van de Rietputten en het Volksbos, en diende hiervoor een amendement in. Omdat het voorstel van op- en afritten al 2 keer eerder door de minister is afgewezen, was dit wederom een reden dat dit voorstel geen enkele kans maakt. En zetten liever in op een volledig ondergronds tracé. Daarbij kan de gemeente geen 50 miljoen opbrengen om deze op- en afritten zelf te bekostigen. Iets wat de minister ook nog heeft meegegeven aan Vlaardingen. De VVD was gisteravond wederom duidelijk in haar keuze, die zouden hiervoor liever de gelden van het kwaliteitsprogramma gebruiken. Een zeer duidelijke keuze om niet voor herstel van recreatie en natuur te kiezen.

Uiteindelijk is het amendement tegen de op- en afritten in de zienswijze in stemming gebracht en stemden Christenunie/SGP, PvdA, GroenLinks en SP voor dit amendement en werd het met de meerderheid van de aanwezigen aangenomen. Raadslid Sterenberg: “Goed dat we nu kiezen voor natuur en recreatie. En we als deze tunnel er komt, blijven inzetten op een zo best mogelijke inpassing voor Vlaardingen”.

Reactie toevoegen

U bent hier