h

Bewonersbrief Holy Noord-Zuid: Ontsluiting Sportpark A4

16 december 2015

Bewonersbrief Holy Noord-Zuid: Ontsluiting Sportpark A4

 

Beste bewoner van Holy Noord-Zuid, 

Op donderdag 26 november is in de gemeenteraad besloten om geen autoweg bij de Eksterlaan en directe fietspaden vanaf de Hoevenronde aan te leggen naar het Schiedamse Sportpark A4. 

Voor de SP was het van belang dat er niet nog eens extra parkeerdruk zou ontstaan in uw buurt. En zagen we bij de Eksterlaan alle overlast en extra verkeer niet zitten. Verder zijn wij van mening dat het sportpark via het fietspad van de Europaboulevard, en een extra fietspad op de Vroonweerseweg (in de polder) meer dan goed te bereiken is. Daarbij was zeker ook van belang dat er door de bewoners zelf meer dan 500 handtekeningen waren opgehaald als protest tegen de plannen. Door de slechte informatie vanuit de gemeente, ondernamen we acties om zelf geïnformeerd te blijven: 

• Zo hebben we veelvuldig met bewoners overlegd, net als dat ze ons op de hoogte hielden 

• Zijn we bij overleg van bewoners en de gemeente aan tafel geschoven 

• Zijn we meerdere malen op pad gegaan voor onderzoek en problemen te signaleren 

• Hebben wij vragen gesteld aan het college voor (nog) meer informatie 

• Is er veelvuldig overleg gevoerd met enkele mede geïnteresseerde fracties 

• Hebben we zo nodig andere fracties van feiten en informatie op de hoogte gesteld 

• En hebben samen met de PvdA kunnen realiseren dat de door Schiedam aangelegde dammetjes door Vlaardingen geblokkeerd zullen worden, zodat parkeeroverlast in de wijk kan worden tegengegaan 

De SP is zeer tevreden over hoe de samenwerking met de diverse bewoners van onder meer de Eksterlaan, Korhoenlaan, Rillandhoeve, Gelderlandlaan en diverse andere straten in de Hoevenbuurt is gelopen. Het is daarom ook een overwinning van de bewoners zelf. Graag danken wij de bewoners hiervoor. Voor nu zullen we dit Schiedamse project in de gaten blijven houden. De wegen komen er niet, maar we maken ons wel zorgen over andere vormen van overlast van dit Schiedamse sportpark. We denken hier onder andere aan geluid, licht en de overlast van een door Schiedam gewilde parkeervoorziening aan Vlaardingse zijde van het sportpark. Allemaal zaken waar de gemeente Schiedam over gaat. Maar waarover wij wel onze zorgen hebben uitgesproken. Daarom hebben wij aan het Vlaardingse college meegegeven om nu eindelijk in goed overleg met Schiedam te gaan om deze problemen voor de Vlaardingse bewoners te verminderen of beter zelfs te voorkomen. Nogmaals dank aan de bewoners.

Voor vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Met vriendelijk groet,
Arjan Sterenberg

Raadslid SP Vlaardingen 

Woordvoerder Verkeer, Onderwijs, Sport en Burgerparticipatie
Telefoon: 06 19 60 25 93
E-mail: arjan.sterenberg@sp-vlaardingen.nl

Reactie toevoegen

U bent hier