h

Rotterdamwet zet Westwijk op slot voor minima

30 juni 2016

Rotterdamwet zet Westwijk op slot voor minima

Afgelopen woensdag besprak de gemeenteraad de invoering van de Rotterdamwet. Deze wet maakt het mogelijk om mensen met een laag inkomen uit een bepaald deel van de stad te weren.

Net als bij het raadsvoorstel welke in december 2015 behandeld werd heeft de SP zich wederom fel uitgesproken tegen dit plan. Raadslid Kasper Vink wees hierbij op artikel 1 van de nederlandse grondwet die stelt dat discriminatie op welke grond dan ook niet is toegestaan. Immers in deze plannen worden hele bevolkingsgroepen die recht hebben op een huurtoeslag in 1e instantie uitgesloten van een sociale huurwoning in deze complexen.

"Deze verordening is wat de SP betreft een grove schending van de menselijke waardigheid en de gelijkwaardigheid waar we toch met zijn allen recht op hebben." vervolgde Vink verder in zijn betoog.
Om duidelijk te maken welke groepen de dupe zullen zijn van deze verordening diende de SP vervolgens 7 amendementen in.

Het AOV stemde desondanks tegen het amendement om mensen met een AOW uitkering uit te sluiten via deze verordening. Daarmee geeft het AOV aan dat ze vinden dat ouderen ook overlast veroorzaken. "Ze hebben  nog heel wat uit te leggen aan hun achterban" verklaart Vink.
De 7 amendementen haalden het niet daar alle partijen ( op Groen Links na) hier tegen stemden.

In zijn stemverklaring gaf Vink te kennen dat wat de SP betreft deze dag een zwarte dag is in deze coalitieperiode.

Reactie toevoegen

U bent hier