h

Reparatieverzoek telefonisch onmogelijk

1 augustus 2016

Reparatieverzoek telefonisch onmogelijk

Op 1 juli heeft woningstichting Samenwerking al haar huurders een brief gestuurd. In deze brief geeft Samenwerking aan dat ze overgaan op een nieuw online klantenservice, verder staat er in de brief dat er vanaf 1 september geen reparatieverzoeken meer telefonisch gedaan kunnen worden. 

 

Er zijn altijd nog mensen (met name ouderen) die geen computer hebben, maar ook bij hen gaat er wel eens iets kapot maar ze zullen dit dan nooit kunnen melden.
Hier zal de door Samenwerking aangeboden computercursus niets aan veranderen. 

Frank Hoogervorst: “Het mag natuurlijk niet zo zijn dat
mensen zonder computer geen reparatieverzoeken meer kunnen doen bij de corporatie, ook al is de groep die dit treft niet groot meer.” De SP fractie vraagt het college om in gesprek te gaan met de corporatie om te zorgen dat telefonische reparatieverzoeken mogelijk blijven.

De SP fractie heeft de volgende vragen gesteld.

1)Bent u bekend met de brief van Woningstichting Samenwerking?

2) Bent u het met de SP eens dat reparatieverzoeken altijd ook telefonisch gedaan moeten kunnen worden?

3) Zo nee, waarom niet?

4) Bent u bereid om met Woningstichting Samenwerking in gesprek te gaan om de telefonische reparatieverzoeken te behouden voor haar huurders?

Reactie toevoegen

U bent hier