h

Onderzoek toont aan, aanleg Blankenburgtunnel onnodig

14 september 2016

Onderzoek toont aan, aanleg Blankenburgtunnel onnodig

Foto: © Rijkswaterstaat

Op dinsdag 23 september kwam in het nieuws (o.a. via EenVandaag)  dat het onderzoeksbureau CE Delft een grondig onderzoek heeft gedaan naar de noodzaak van de Blankenburgtunnel en de A24, de zesbaans-rijksweg die op deze tunnel aansluit. In dit onderzoek werd de grond gelijk gemaakt met de plannen van minister Schulz  en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zo blijkt het dat wat de SP al jaren roept nu ook is onderbouwd in  een onderzoek, gedaan in uitvoering van Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Midden-Delfland Vereniging en diverse bewonersorganisaties.

Zo blijkt uit het onderzoek dat de verkeersdrukte in de toekomst veel lager uitvalt en dat de aanleg van de tunnel is gebaseerd op cijfers van tien jaar terug. Cijfers die dus nu achterhaald  blijken te zijn en wat dus door de SP en diverse organisaties al jaren geroepen wordt.

De SP wil van het college van burgemeester en wethouders weten of zij aan de hand van deze nieuwe informatie opnieuw met de minister in gesprek gaan om de aanleg van de omstreden weg ter discussie te stellen.

Wij hebben daarom de volgende vragen gesteld aan het college.

  1. Is het college bekend met het onderzoeksrapport over de noodzaak van de Blankenburgtunnel en de A24van onderzoeksbureau CE Delft?
    Zo nee, is het college van plan dit onderzoek alsnog door te nemen?
  2. Is het college het met de SP eens dat dit onderzoek nogmaals aantoont wat al jaren geroepen wordt door verschillende organisaties (waaronder de SP), dat de aanleg van de Blankenburgtunnel en A24 alleen maar schade aanrichten aan natuur en milieu. Terwijl er helemaal geen noodzaak is voor de aanleg van de Blankenburgtunnel en de A24.
  3. Bent u voornemens om  contact op te nemen met de minister om naar aanleiding van dit onderzoek te vragen of de minister haar plannen voor de Blankenburgtunnel en A24 wil heroverwegen?
    Zo nee, kunt u dan uitgebreid aan de Vlaardingse bewoners uitleggen waarom niet?

Reactie toevoegen

U bent hier