h

Betaalt Vlaardingen mee aan positieve propaganda Blankenburgverbinding?

29 december 2016

Betaalt Vlaardingen mee aan positieve propaganda Blankenburgverbinding?

De fractie van de SP stelt vragen aan het college naar aanleiding van het plan van aanpak van de werkgroep Lokale Economie en Maatschappij (LEM), onderdeel van het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland (Blankenburgverbinding). Een werkgroep waar zowel Rijkswaterstaat, de gemeente Rotterdam en de gemeente Vlaardingen aan meebetalen. Dit aangezien het geschreven plan van aanpak alleen veel voordelen lijkt op te leveren voor de gemeente Rotterdam (Rozenburg) als wel voor de positieve promotie van de Blankenburgverbinding.

De SP fractie mist totaal de aandacht voor de gemeente Vlaardingen en haar inwoners, en dit terwijl juist de inwoners van Vlaardingen de meeste overlast zullen krijgen van deze zesbaans-rijksweg. “Het lijkt wel of dat de gemeente Vlaardingen mag meebetalen aan deze propaganda van Rijkswaterstaat om de ongewenste weg alsnog positief te verkopen. Dit terwijl onze natuur en recreatiemogelijkheden kapot worden gemaakt, en de gezondheid van de Vlaardingse inwoners op het spel worden gezet” aldus SP raadslid Sterenberg.

Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college gesteld;

 1. Wat vind het college er van dat Rijkswaterstaat via deze weg probeert een niet populair project als de Blankenburgverbinding alsnog aan inwoners positief te verkopen.
 2. Vind u niet dat als wij als gemeente meebetalen, of gebouwen kosteloos beschikbaar zouden moeten stellen voor promotieactiviteiten van de LEM-werkgroep/Rijkswaterstaat wij dan meedoen aan een propaganda machine van Rijkswaterstaat en minister Schultz van Heagen?
  Zo nee, kunt u dan goed onderbouwd beantwoorden waarom wij moeten meebetalen aan positieve promotie van de tunnel via beschikbaar stellen van gemeentelijke gebouwen, via Vlaardingse festivals of via lesprogramma’s voor de jeugd.
 3. Wat vind het college er van dat de slag bij Vlaardingen ook gebruikt zou moeten worden voor promotie van de Blankenburgverbinding?
 4. Wat vind het college er van dat er ook lesprogramma’s gemaakt zullen worden voor het onderwijs? Bent u net als de SP van mening dat je geen propaganda moet voeren in het onderwijs over de Blankenburgverbinding, en hoe vind u dat de extra luchtvervuiling aan onze jeugd positief kunt uitleggen.
 5. Vind u het ook niet raar dat de gemeente Vlaardingen zou moeten meebetalen aan een promotie app voor de Blankenburgverbinding? Als deze app al gewenst is, zou deze dan niet gewoon door Rijkswaterstaat zelf gemaakt moeten worden.
  Zo nee, kunt u aangeven waarom u vind dat de Vlaardingse inwoners mee moeten betalen aan de Blankenburgverbinding-app?
 1. Is het college het met de SP eens dat als je dit plan leest het voornamelijk om het belang van Rozenburg – Rotterdam gaat? Dit terwijl juist Vlaardingen de meeste overlast zal ervaren van de Blankenburgverbinding.
  Zo nee, kunt u dan aangeven hoe u ziet dat het belang van Vlaardingen ook goed wordt vertegenwoordigd?
 1. Wat is de kostenverdeling voor de financiering van de LEM-werkgroep. Hoeveel betaald Rijkswaterstaat, hoeveel betaal de gemeente Rotterdam en hoeveel betaald de gemeente Vlaardingen hier aan mee?

Reactie toevoegen

U bent hier