h

Bewonersavond Weteringbuurt een succes

1 december 2016

Bewonersavond Weteringbuurt een succes

Foto: SP

Op 23 november heeft het SP-buurtteam Wetering een bewonersavond georganiseerd om daar ons buurtverbeterplan te presenteren.
Het buurtverbeterplan is geen plan die de SP zelf verzonnen heeft, het plan komt voort uit een enquête gehouden onder de bewoners van de Wetering buurt.
Wijkwethouder Versluijs was aanwezig bij deze avond en heeft het buurtverbeterplan in ontvangst genomen.

Uit de enquête kwam naar voren dat de buurt voor de bewoners een goede buurt is en 50% van de geënquêteerden zou de buurt dan ook aanraden aan vrienden of familie die een woning zoeken.
De punten uit het buurtverbeterplan zijn besproken met de aanwezige bewoners, zo kwamen onder andere de punten als zwerfvuil, veiligheidsgevoel, grofvuil naast containers en hard rijden naar voren.
Wijkwethouder Versluijs heeft op diverse punten aangegeven hier nog eens goed naar te kijken en dit terug te koppelen aan het buurtteam.
“Met deze terugkoppeling van de wijkwethouder zal het buurtteam doorgeven aan de aanwezige bewoners. Als er dingen niet opgelost worden zullen we met bewoners in gesprek gaan om te kijken hoe de bewoners zelf het initiatief kunnen nemen en met een plan komen”. Aldus buurtteam coördinator Frank Hoogervorst.

Foto: SP

Reactie toevoegen

U bent hier