h

Telefonische reparatieverzoeken deel 2

24 augustus 2017

Telefonische reparatieverzoeken deel 2

Op 1 augustus 2016 heeft de SP fractie u al vragen gesteld over het initiatief van woningstichting Samenwerking Vlaardingen om geen telefonische reparatieverzoeken meer aan te nemen.
De SP fractie vond dit niet kunnen omdat niet iedereen de beschikking heeft over internet of mobiel genoeg is om langs de woningstichting te gaan.

 
Uit uw antwoorden bleek dat mensen die zelf niet langs kunnen gaan of iemand hebben die dat voor hun kan doen en geen internet hebben nog wel telefonisch hun reparatieverzoeken kunnen blijven doen.
De SP fractie was oprecht blij met dit antwoord, wij konden op dat moment de mensen die ons benaderd hadden gerust stellen dat ze gewoon telefonisch hun reparatieverzoeken konden doorgeven.
Na een maand kwam echter alweer de eerste klacht dat woningstichting Samenwerking pas over ging op een telefonische reparatieverzoek als mensen uw antwoorden erbij haalden.
Wij dachten toen nog, dit is nieuw beleid, dus de medewerkers moeten hier ook even aan wennen.Maar nu zijn we ruim een jaar verder en deze berichten krijgen wij nog steeds, pas als mensen zelf aangeven dat Samenwerking dit heeft afgesproken en na meerdere malen vragen gaan ze over tot een afspraak.
Dit lijkt de SP fractie niet zoals wij hebben afgesproken.

Daarom hebben wij de volgende vragen gesteld.

  1. Bent u bekend met deze werkwijze van woningstichting Samenwerking Vlaardingen?
  2. Vind u deze werkwijze passen bij de afspraken die gemaakt zijn?
  3. Zo ja, waarom?
  4. Bent u het met de SP fractie eens dat mensen die geen kennis hebben van de afspraken op deze manier geen reparatieverzoeken kunnen doen?
  5. Bent u bereid om woningstichting Samenwerking Vlaardingen aan te spreken op deze manier van werken?

Reactie toevoegen

U bent hier