h

Centrumplan als verkiezingsstunt

24 januari 2018

Centrumplan als verkiezingsstunt

Voor wie doen we dit nu eigenlijk vroeg ik aan de verantwoordelijke Wethouder ( dhr. van Niewenhuizen)..   ‘ We doen het voor alle Vlaardingers’ was zijn reactie. We hebben het dan over het centrumplan Binnenstad.  1e aanloopkosten 2,6 miljoen Euro.  Maar zitten alle Vlaardingers echt wel te wachten op een vernieuwde binnenstad? 

 

Het moge duidelijk zijn.  De Gemeente Vlaardingen zit er financieel wat beter bij en dan moet er ook maar geïnvesteerd gaan worden.   Niks mis met investeren maar dan wel op een verantwoorde manier.   De SP is van mening dat je geen extra bezoekers naar de binnenstad trekt door wat straattegels te veranderen, ( meer eenheid in uitstraling brengen noemen ze dit) of door winkeliers bonussen te geven als ze willen verhuizen naar de overwegend duurdere winkels op het Liesveld.  Voor alle Vlaardingers. An me hoela.  Voor de vastgoedeigenaren zul je bedoelen of de eigenaren van de parkeergarages.

Zo is er in het bestedingsplan een bedrag opgenomen van € 100.000 voor positionering parkeergarages.  Met andere woorden, de Gemeente gaat ervoor zorgen dat de parkeergarages beter te vinden zijn.  Hoe krom kan het zijn.

 

De SP heeft telkens aangegeven dat zij bereid is te investeren maar niet alleen.  Wij willen dat er duidelijke afspraken gemaakt worden met de vastgoedeigenaren en parkeergarage houders over wat zij bereid zijn te investeren.  De wethouder is hier echter heel duidelijk in , ‘ ik heb geen verwachting dat dit zal gebeuren’ .  

In het plan is verder een budget opgenomen van ruim 600.000 euro voor diverse onderzoekjes.  Je moest echter wel even doorvragen voordat dit duidelijk was.  Wij hebben nu gevraagd wat het plan tot nog toe gekost heeft. Er zijn al drie onderzoekbureaus geweest en een Binnenstadmanager. Momenteel schatten wij de  reeds gemaakte kosten al op zeker € 100.000 

 

De SP heeft in december een voorstel gedaan om € 150.000 te besteden aan extra evenementen in de Binnenstad.  Dat brengt reuring in de stad en maakt het gezellig. Dat trekt mensen.  Helaas dachten andere partijen daar anders over. Hoe vreemd is het dan dat ze nu ineens wel achter dit centrumplan staan waarin uitgaven staan die bijna 20x keer zo veel zijn, maar geen extra mens naar de Binnenstad zal trekken.

Oh ja, het is verkiezingstijd, dan wil je je natuurlijk profileren.  Pronken met de centen van je inwoners is het. 

De SP is hier niet van, dat moge duidelijk zijn.

 

Kasper Vink

Raadslid SP Vlaardingen

Reactie toevoegen

U bent hier