h

Nepvuurwapens zijn gevaarlijk 'speelgoed'

12 april 2018

Nepvuurwapens zijn gevaarlijk 'speelgoed'

Zowel de SP-Tweede Kamerfractie als de Vlaardingse SP-gemeentraadsfractie hebben deze week respectievelijk aan de verantwoordelijke portefeuillehouders binnen het kabinet en het college B & W van Vlaardingen vragen gesteld over het toenemend aantal incidenten met nepvuurwapens.

Deze zijn ook via Nederlandse websites vrij verkrijgbaar. Wat hierbij opvalt is dat het toegestaan is om ze aan te schaffen maar strafbaar is om ze bij je te dragen. Dat laatste is ook zeer onwenselijk aangezien de nepvuurwapens tot op korte afstand niet van echte vuurwapens zijn te onderscheiden. Voor de Vlaardingse SP-fractie was de aanhouding van drie jongens waarbij de politie een waarschuwingsschot heeft gelost de directe aanleiding om de volgende vragen bij het college in te dienen:

  1. Wat is de mening van het college over het feit dat dergelijke  (niet van echt te onderscheiden) balletjespistolen in Nederland vrij verkrijgbaar zijn?
  2. Bent u het met de SP eens dat dit zeer onwenselijk is omdat het kan leiden tot levensbedreigende situaties zoals afgelopen weekend?
  3. Is het college bereid daartegen iets te ondernemen, zoals; verzoek aan regering regels aan te scherpen en deze 'speelgoed' wapenverkoop geheel te verbieden? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college bereid ouders, via het onderwijs of buurtcontacten, te wijzen op het grote risico dat hun kinderen lopen als ze met dit 'speelgoed' de straat op gaan? Zo nee, waarom niet?

Reactie toevoegen

U bent hier