h

Vragen aan college over vuilstortkoker zwaluwenlaan

3 april 2018

Vragen aan college over vuilstortkoker zwaluwenlaan

Geacht college, op dinsdag 27 maart verscheen er op Rijnmond nieuws het bericht dat bewoners van de zwaluwenlaan in Vlaardingen na 35 jaar ineens moeten gaan betalen voor het storten van hun afval via de vuilstortkoker.

 

De SP fractie is net als enkele bewoners verrast door deze actie  van de woningbouwstichting Waterweg Wonen en hebben hierover de volgende vragen;

  • Op welke grond denkt Waterweg Wonen dit bedrag  van € 5,95 per maand in rekening te brengen, immers naast de huur mogen er servicekosten berekend worden die met een voorschot in rekening worden gebracht, maar jaarlijks afgerekend moeten worden op basis van  werkelijk gemaakte kosten. Deze kosten moeten in de huurovereenkomst staan.
  •  Kan Waterweg wonen na zoveel jaar plotseling kosten van de stortkoker in rekening gaan brengen?
  • hoe heeft Waterweg Wonen het van bedrag berekend?
  • Kan Waterweg Wonen de stortkokers zomaar sluiten, is er dan geen sprake van vermindering van het woongenot waarvoor de huurders een huurovereenkomst hebben gesloten met de verhuurder
  • Bent u bereid met Waterweg Wonen in overleg te gaan omtrent dit besluit en zo ja dan vernemen we graag het resultaat van dit gesprek.
  • Zo nee, waarom niet.

In afwachting van uw antwoord

 

Kasper Vink

Raadslid SP-Vlaardingen

Reactie toevoegen

U bent hier