h

SP: vragen over gevaarlijke woonsituatie Karel Doormanhof

24 april 2018

SP: vragen over gevaarlijke woonsituatie Karel Doormanhof

Geacht college. Vanwege ernstige klachten van huurders, en vervolgens uit gesprekken met bewoners, is er volgens de SP fractie sprake van mogelijk ernstig risico op brandgevaar door slechte elektrische bedrading in combinatie met lekkages bij woningen aan de Karel Doormanhof. 

 

Ondanks diverse verzoeken van de bewoners reageert de verhuurder niet actief op deze ernstige klachten. 

Daarom verzoeken wij u het volgende ;

 

  1. Bent u bereid onmiddellijk een onderzoek in te (laten) stellen naar de brandveiligheid van deze woningen , Zo nee waarom niet
  2. Bent u bereid de verhuurder aan te schrijven  om deze gevaarlijke gebreken ( slechte bedrading en combinaties met lekkages) zsm te herstellen, zo nee waarom niet
  3. Bent u bereid om bij in gebreke blijven van de verhuurder deze noodzakelijk herstelwerkzaamheden te laten uitvoeren op kosten van de verhuurder. Zo nee waarom niet,.

In afwachting van uw reactie,

 

Met vriendelijke groet

 

Kasper Vink

Raadslid SP-Vlaardingen

 

(Ps , wij zijn in het bezit van namen en huisnummers van de bewoners die wij gesproken hebben. Mocht u daar prijs op stellen verzoek ik u contact met mij te nemen)

Reactie toevoegen

U bent hier