h

SP stelt vragen over nieuw leningsstelsel

13 augustus 2018

SP stelt vragen over nieuw leningsstelsel

Geacht college,                                                                                                      In 2016 is er een motie aangenomen, deze was door de SP en ChristenUnie/SGP ingediend. Deze motie moest ervoor zorgen dat niet alleen  statushouders, maar ook de niet statushouders op basis van gelijkwaardige rente een lening konden afsluiten. Voorheen was dit voor statushouders 0% en de niet statushouders moesten voor hun lening 12,5 tot 15% rente betalen. De SP fractie is dan ook blij met de invoering gelijkwaardige rente in september aanstaande. Wat echter niet in onze motie uit 2016 gesteld werd, was de maximale hoogte van € 3000,- schuld, die men mag hebben om in aanmerking te komen voor de lening tegen 3 % rente. Huurschuld, schulden aan de zorgverzekeraar en telefoonprovider etc. bereiken met de huidige vaste lasten zeer snel het plafond van € 3000,-, Wat betekent, dat voor velen deze regeling een wassen neus blijkt te worden, omdat men snel boven dit bedrag zit.

Hier heeft de SP fractie dan ook de volgende vragen over;

1*waar heeft u het maximum van € 3000,- op gebaseerd? 

2*hoelang duurt het voor de aanvraag getoetst en uitgekeerd wordt?

3* gaat dit geld rechtstreeks naar de schuldeisers? Zo nee, waarom niet?

4*geldt het maximum bedrag voor zowel statushouders als niet statushouders?

5*is maatwerk, dus zien om welke schulden het gaat en kijken naar overmacht situaties, niet veel doeltreffender? Zo nee, waarom niet?

6*geldt het maximale bedrag van € 3.000,- ook voor inrichtingskosten voor statushouders en de gescheiden moeder die opnieuw moet beginnen?

7* als dit het geval is, verwacht het college dat gezinnen in staat zijn voor dat bedrag een volledige woning in te richten? 

8* is het college bereidt om het te lenen bedrag terug te brengen naar de € 5000,- die voorheen voor statushouders van toepassing was? Zo nee, waarom niet?

9*is het bij vraag 8 een nee, is het college dan wel bereidt om in geval van hogere schulden, niet veroorzaakt door onverantwoordelijk gedrag, dit in een coulance regeling op te nemen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groeten,

Ingrid Wijker

SP fractie.

Reactie toevoegen

U bent hier