h

SP-succes: 650 sociale huurwoningen behouden!

8 maart 2019

SP-succes: 650 sociale huurwoningen behouden!

De gemeenteraad ging gisteravond akkoord met het behoud van 650 sociale huurwoningen. Deze woningen zouden eerder nog vervangen worden door dure koopwoningen. Dit voorstel van voormalig SP-wethouder Arnout Hoekstra komt voort uit onderhandelingen met corporaties, provincie en buurgemeenten. Sinds 2006 verzet de SP zich tegen het Actieplan Wonen dat uitgaat van de sloop van vele sociale huurwoningen. Het naar beneden bijstellen van deze sloopplannen is daarom een groot succes voor huurders, woningzoekenden en de SP.

Het besluit is opvallend omdat de SP momenteel niet meer in de raad en het college vertegenwoordigd is. Tevens is het in de huidige werkwijze van de gemeenteraad – bestuurlijk experiment raadsprogramma - erg lastig voor wethouders om nog zelf invloed uit te oefenen op het beleid. Bijzonder was ook dat de wethouder van de VVD het voorstel in de raad moest verdedigen, terwijl de VVD juist een uitgesproken voorstander is van de sloop van sociale huurwoningen. 

D66-fractievoorzitter Koen Kegel – voorstander van de sloop van sociale huurwoningen – zei het tijdens het raadsdebat erg treffend: “Voormalig wethouder Hoekstra heeft het Actieplan Wonen in de onderhandelingen losgelaten, en dat snap ik van de SP, als enige partij die zoveel mogelijk sociale huurwoningen wil. Maar dat begrijp ik niet van het college.”

CDA, VVD en D66 probeerde nog met een wijzigingsvoorstel de 650 huurwoningen gesloopt te krijgen, maar kregen daar de raad niet in mee. Een krappe raadsmeerderheid, van 19 stemmen voor en 16 stemmen tegen, steunde het onderhandelingsresultaat van voormalig wethouder Hoekstra.

Reactie toevoegen

U bent hier