h

Zorgen om coronabesmettingsgevaar arbeidsmigranten

23 maart 2020

Zorgen om coronabesmettingsgevaar arbeidsmigranten

Foto: Arnout Hoekstra
Arbeidsmigranten wonen vaak dicht op elkaar in kleine appartementen. Ze moeten daarbij veelal ook de slaapkamer delen. Dit is een lucratief verdienmodel voor huisjesmelkers, en nu tijdens de coronapandemie zeer gevaarlijk. Arbeidsmigranten reizen in volle busjes van en naar hun werk en werken vaak noodgedwongen dicht op elkaar. De Nederlandse economische en poltieke macht heeft zich van arbeidsmigratie afhankelijk gemaakt voor vitale processen zoals de voedingsindustrie. Wij zijn zowel voor hen verantwoordelijk als van hen afhankelijk. In Vlaardingen wonen veel arbeidsmigranten die werkzaam zijn in oa. de glastuinbouw. De SP doet daarom een beroep op de burgemeester om samen met de uitzendbureaus en huisjesmelkers afspraken te maken om deze mensen te beschermen.


Gemeente Vlaardingen
tav. Dhr. H.B. Eenhoorn
Markt 11
3131 CR  Vlaardingen

Vlaardingen, 23 maart 2020 

Betreft: Bescherming arbeidsmigranten tegen het Coronavirus

Geachte burgemeester, 

De SP-afdeling Vlaardingen maakt zich al langere tijd zorgen over de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten. Zij worden uitgebuit en leven onder slechte omstandigheden. Nu gedurende de uitbraak van het coronavirus is de situatie nog zorgwekkender.

Arbeidsmigranten zijn vaak met meerderen gehuisvest in kleine appartementen waarbij ze veelal ook de slaapkamer met meerderen delen. Tegelijkertijd reizen deze mensen in een vol busje van en naar hun werk en werken ze vaak noodgedwongen dicht op elkaar met onvoldoende hygiënische voorzorgmaatregelen. Zij lopen door deze omstandigheden veel risico om besmet te raken met het coronavirus.

Als burgemeester bent u ook burgemeester van de hier verblijvende arbeidsmigranten. Wij roepen u daarom op om naar hen om te zien. Als suggestie stellen wij voor om zo snel mogelijk met de uitzendbureaus en huisjesmelkers in gesprek te gaan om met hen bindende afspraken te maken. Deze afspraken zouden moeten gaan over hygiëne, voldoende leefruimte en het vroegtijdig signaleren van geïnfecteerde personen. Wij rekenen op uw betrokkenheid.

Wij wensen u sterkte en succes in het bestrijden van deze grote crisis.

Hoogachtend, 

Namens het afdelingsbestuur van de SP-afdeling Vlaardingen

Willem de Man,
Voorzitter SP-afdeling Vlaardingen

Reactie toevoegen

U bent hier