h

SP wil meerderheidscollege met de vijf grootste partijen

28 maart 2022

SP wil meerderheidscollege met de vijf grootste partijen

Op basis van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen ligt het volgens de SP voor de hand om te formeren met de vijf grootste partijen. VVD, GroenLinks, ONS.Vlaardingen, SP en Leefbaar Vlaardingen hebben samen 20 van de 35 zetels. Alleen in dit scenario is het mogelijk om met zo min mogelijk partijen en wethouders een zo’n ruim mogelijke raadsmeerderheid te vormen. De SP wijst het werken met een raadsakkoord in plaats van een coalitie van de hand: “Eerder is bewezen dat dit onwerkbaar en onverantwoord is. In 2018 was dit voor de SP aanleiding om uit het college te stappen” aldus SP-lijsttrekker Arnout Hoekstra.

Of deze vijf partijen ook inhoudelijk overeenstemming kunnen vinden moet tijdens de verdere formatie duidelijk worden. De SP ziet op voorhand geen reden om aan te nemen dat de verschillen niet te overbruggen zijn. Daarbij willen zij niet alles vooraf dichttimmeren: “Wij hebben de verkenner laten weten open te staan voor een akkoord op hoofdlijnen. Zo’n akkoord laat voor een groot deel ruimte aan de partijen om vrij keuzes te maken bij de invulling van het beleid, zo dat wisselende meerderheden mogelijk zijn. Wij hebben op voorhand geen breekpunten en sluiten geen partijen uit om mee samen te werken.”

Reactie toevoegen

U bent hier