h

Havenbedrijf Rotterdam moet opdraaien kosten sanering Broekpolder

24 april 2022

Havenbedrijf Rotterdam moet opdraaien kosten sanering Broekpolder

Foto: JB Warnaar

De Broekpolder gaat op de schop. Saneringsplannen zijn gemaakt om het vervuilde havenslib dat in de jaren 60 en 70 in de Broekpolder gedumpt is te gaan isoleren en saneren. De SP vindt de prijs die de inwoners van Vlaardingen hiervoor gaan betalen veel te hoog. Niet alleen moet de gemeente €1.500 000 bijdragen. Het recreatiegebied wordt voor jaren beperkt toegankelijk wat een hard gelach is voor de recreanten in Vlaardingen.

Samen met de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap Delfland draagt ook de gemeente Vlaardingen voor een substantieel deel bij aan de hoge kosten van deze bodemsanering. De provincie neemt 70% voor zijn rekening en het waterschap een paar ton en Vlaardingen dus 1,5 miljoen. Echter, dit is wel geld dat via belastingen en heffingen door de inwoners van Vlaardingen en Zuid-Holland opgebracht wordt. De SP in Vlaardingen is het hier niet mee eens. Ook de SP in de Zuid-Hollandse Provinciale Staten heeft hierover al vragen gesteld. Daarnaast gaat de SP in Rotterdam hier ook vragen over stellen.

Het zijn namelijk niet de inwoners die met emmertjes havenslib de Broekpolder hebben vervuild. De werkelijke opdrachtgever voor het storten van “na wat achteraf bleek” zeer vervuild havenslib, is het toenmalig Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, sinds 2004 na verzelfstandiging het Havenbedrijf Rotterdam. Dit bedrijf heeft vorig jaar nog een winst geboekt van 1 miljard euro. De SP vindt dan ook dat de gemeente Vlaardingen, de provincie en het Hoogheemraadschap Delfland deze kosten die zij maken als een voorschot moeten beschouwen. Alle kosten van de sanering moeten verhaald kunnen worden op de vervuiler, het Havenbedrijf Rotterdam.

Overigens Echter kan de SP in Vlaardingen zich wel vinden in deze saneringsplannen omdat er dan eindelijk eens gewerkt kan worden aan een echt gezond recreatiegebied. Een gebied toegankelijk voor iedereen die van natuur wil genieten.

Reactie toevoegen

U bent hier