h

Discriminerend asielbeleid in Vlaardingen

29 juli 2022

Discriminerend asielbeleid in Vlaardingen

Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat het discriminerend is wanneer gemeenten uitsluitend vluchtelingen uit Oekraïne opvangen en die uit andere landen weigeren. Ook in Vlaardingen lijkt daar sprake van.

In februari dit jaar besloot de gemeenteraad na vier maanden de opvang van 70 vluchtelingen te sluiten. Vier maanden later besloot de gemeente opvang voor 762 vluchtelingen uit uitsluitend Oekraïne te realiseren. Daarmee is er mogelijk sprake van een discriminerend asielbeleid. SP en GroenLinks spraken daar al eerder hun verbazing over uit. Nu er ook een uitspraak ligt van het College voor de Rechten van de Mens, trekken SP en GroenLinks aan de bel.

SP-raadslid Ada van Beveren en GroenLinks-raadslid Yasmine Bouchrit willen van het college van burgemeester en wethouders weten of zij de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens onderschrijven. Ook willen zij weten hoe het college dit ziet in het licht van de Vlaardingse situatie. De twee fracties vragen het college om in dit geval met een voorstel te komen om discriminatie tegen te gaan door ook vluchtelingen uit andere landen op te vangen.


Aan het college van B&W,

VRAGEN

Het college wordt verzocht de volgende vraag / vragen, schriftelijk te beantwoorden:

  1. Heeft u kennisgenomen van het NOS-artikel “Mensenrechtencollege: alleen Oekraïners opvangen is discriminatie”?[1]  

     

  2. Erkent u het College voor de Rechten van de Mens (CvdRM) en zo ja, onderschrijft u de redenering van het CvdRM dat het selectief opvangen van Oekraïense asielzoekers en ontheemden discriminerend is?  
  3. Hoe duidt u deze uitspraak in het licht van de Vlaardingse situatie waarin de gemeente Vlaardingen in februari 2022 besluit een opvang voor 70 niet-Oekraïense vluchtelingen per direct te sluiten en vier maanden later besluit opvang te realiseren voor 762 Oekraïense vluchtelingen, waarbij nadrukkelijk het besluit is genomen geen andere mensen op te vangen dan vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit? Kan dit volgens het college van B&W in lijn met de uitspraak van het CvdRM worden gezien als discriminerend opvangbeleid? Zo ja, acht het college van B&W dat een wenselijke situatie?  
  4. Is het college van B&W bereid om met de gemeenteraad de mogelijkheden te verkennen om te zorgen dat Vlaardingen zich niet schuldig maakt aan een discriminerend opvangbeleid, door ook vluchtelingen uit andere landen op te vangen? Zo ja, wanneer kunnen wij daartoe een voorstel verwachten?

NAAM EN FRACTIE,

Indiener(s):
Ada van Beveren, SP

Yasmine Bouchrit, GroenLinks

Reactie toevoegen

U bent hier