h

Mogelijk einde in zicht voor pasjessysteem Vlaardingse vuilcontainers

11 juli 2022

Mogelijk einde in zicht voor pasjessysteem Vlaardingse vuilcontainers

Foto: Irado
De gemeente Vlaardingen gaat onderzoeken in welke mate het pasjessysteem voor vuilcontainers leidt tot meer zwerfvuil. Wanneer dit het geval blijkt, zal de gemeente in overweging nemen met het pasjessysteem te stoppen. Ook andere maatregelen om zwerfvuil tegen te gaan worden in kaart gebracht. De SP diende samen met ONS Vlaardingen en Heel de Stad hiertoe een voorstel in. Dit voorstel kon rekenen op de steun van de meerderheid van de gemeenteraad.

SP-raadslid Willem de Man is enorm blij met de steun voor zijn initiatief: “Wij horen veel klachten van inwoners over los vuil naast de vuilcontainers. Helaas blijft het daar niet bij want meeuwen en ratten knagen de zakken open en de wind verspreid het door de wijken. Tot op heden leek de gemeente geen gehoor te geven aan deze klachten omdat de invoering van de pasjes veel geld heeft gekost.”

Tevens is inmiddels duidelijk dat de pasjes eenvoudig met een RFID-apparaat te kopiëren zijn, dus het illegaal storten van bedrijfsafval is nog steeds mogelijk. Een ander effect is dat mensen huisvuil in de GFE-bakken doen, omdat deze wel vrij toegankelijk zijn. De SP hoopt daarom dat alle drempels om vuil zo eenvoudig mogelijk op de juiste wijze weg te gooien zo snel mogelijk worden weggenomen.

Reactie toevoegen

U bent hier