h

200 foto’s tonen aan: afvalbeleid Vlaardingen is een puinhoop

6 januari 2024

200 foto’s tonen aan: afvalbeleid Vlaardingen is een puinhoop

Vlaardingen kreunt onder het zwerfafval. Dit is schrijnend vastgelegd door bewoners uit onder andere de VOP, Westwijk en Oostwijk. Zij maakte samen 200 foto's die de tekortkomingen van het gemeentebeleid blootleggen. De SP Vlaardingen initieerde de fotocampagne van augustus 2022 tot oktober 2023. Conclusie: onze wijken raken duidelijk vervuild.

Het pasjessysteem faalt. Het leidt tot bergen afval naast containers, vooral in buurten waar huisjesmelkers en uitzendbureaus heersen. Wat er moet gebeuren is duidelijk: Afschaffen van het pasjessysteem en meer toezicht en intensief beheer.

Bewoners hebben ook een verantwoordelijkheid, maar de gemeente schiet tekort in faciliteren. Het pasjessysteem leidde tot een vuilexplosie op onze straten, met gevolgen: opengetrokken vuilniszakken door meeuwen en ratten.

Een gemeentelijk onderzoek bevestigt dat vuil naast containers een structureel probleem is. De SP-fotocampagne legt de vinger op de zere plek. Experimenten in de wijken tonen aan dat zonder pasjessysteem er geen afvalbergen meer zijn. Echter, frequenter vuil ophalen en striktere handhaving blijven essentieel.

De gemeente Vlaardingen streeft naar een halvering van het restafval. De SP hamert op 'de vervuiler betaalt'. Producenten profiteren van verpakte producten, laat hen ook verpakkingen terugnemen. Denk aan het succes van statiegeld op plastic flessen. Afval scheiden is niet de taak van de burger. Nascheiding heeft de toekomst: afval gaat allemaal in dezelfde zak en wordt gescheiden door de afvalverwerker, waardoor er geen gesloten containers meer nodig zijn.

Reactie toevoegen

U bent hier