h

SP-buurtteam Wetering

De Westwijk kan beter

Begin dit jaar hebben wij in de buurt ‘Wetering’ een buurtenquête uitgezet om bewoners te vragen naar hoe zij hun buurt ervaren. Wetering beslaat ongeveer een kwart van de Westwijk. Uiteindelijk hebben 54 bewoners/gezinnen de enquête ingevuld. Vervolgens hebben wij als buurtteam de resultaten besproken en een ronde door de buurt gemaakt. In dit rapport gaan we in op de belangrijkste conclusies. Tevens worden er voorstellen gedaan hoe we de buurt kunnen verbeteren. Wij zullen de conclusies en voorstellen met de bewoners bespreken en vervolgens voorleggen aan onder andere de gemeente, scholen, Irado, woningcorporaties, politie en andere betrokken partijen.

De uitkomsten van de enquete kunt u hier downloaden.

Wij zijn erg benieuwd naar reacties en aanvullende opmerkingen/voorstellen. Daarom gaan we de resultaten van dit onderzoek bespreken op woensdag 23 november 2016, om 20.00 uur in het clubgebouw van ‘S.C. Twist’, Claudius Civilislaan 33b.
Ook nodigen wij u graag uit om u bij ons buurtteam aan te sluiten.


Buurt Wetering

 

Wetering is één van de vier quadranten van de oorspronkelijke Westwijk, zoals gebouwd in 1954. De stedenbouwkundige opzet van de wijk was in die tijd revolutionair. Stedebouwkundige Willem van Tijen ontwierp een wijk die bestond uit vier buurten (quadranten). Iedere buurt had zijn eigen voorzieningen strook met kerken en scholen, en een eigen winkelstrip.

In deze buurt wonen zo'n 3.600 bewoners, verdeeld over  1.755 huishoudens.

Veel van de oorspronkelijke structuur is nog terug te zien. Echter zijn de meeste kerken verdwenen, zijn scholen samengevoegd en is één centraal wijkwinkelcentrum.

Het SP-buurtteam
Het SP-buurtteam bestaat uit buurtbewoners die tevens lid zijn van de SP en zich inzetten voor hun buurt, wijk en stad. Ook meedoen? Sluit je aan!

 

U bent hier