h

Stop sloop ten tijde van woningnood

5 juli 2022

Stop sloop ten tijde van woningnood

De SP vindt het onverantwoord om ten tijde van woningnood en tekorten aan bouwmaterialen en bouwvakkers woningen te slopen. Daarom zal de SP deze week in de gemeenteraad van Vlaardingen een voorstel indienen om voorlopig een stop op sloop af te kondigen. SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra: "Waterweg Wonen heeft afgelopen maand de sloop van 256 woningen aangekondigd. Dat is onder de huidige omstandigheden zeer onverstandig. Wij gaan er vanuit dat de rest van de gemeenteraad dat ook inziet."

SP-voorstel voor een sloopstop:
Constaterende dat;

  • er een tekort aan woningen is;
  • er een tekort aan bouwmaterialen, bouwvakkers en specialistische ambtenaren is om deze woningnood op korte termijn op te lossen;
  • WaterwegWonen recent de sloop van 256 sociale huurwoningen heeft aangekondigd;
  • er nog geen concrete plannen zijn om deze 256 sociale huurwoningen tijdig elders te compenseren;  

Is van mening dat;

  • zolang het aantal woningen schaars is het niet logisch is om woningen te slopen;
  • zolang de bouwcapaciteit historisch laag is het niet logisch is om bestaande woningen te vervangen met nieuwbouwwoningen;
  • zolang er niet eerst vervangende woonruimte gerealiseerd wordt het niet logisch is om woningen te slopen;  

Verzoekt het college;

  • Geen sloopintentie af te geven voor woningen die schaars zijn, goed te renoveren zijn, waar geen vervangende nieuwbouw voor is en zolang er onvoldoende bouwcapaciteit is;
  • Met de woningcorporaties in gesprek te gaan om te bezien hoe gegeven de huidige omstandigheden het mogelijk is om voor sloop genomineerde woningen op te knappen zodat zij met voldoende comfort en woongenot voorlopig behouden en bewoont kunnen worden;en gaat over tot de orde van de dag.

Arnout Hoekstra
SP
 

Reactie toevoegen

U bent hier