h

Drukpers

1 januari 1973

Drukpers

Foto: John van Heijningen
De net opgerichte SP had van de toenmalige media niet veel te verwachten. Een eigen drukkerij was een van de eerste investeringen van de jonge SP, waar onder andere de Tribune en De Buurtkrant van de Bond van Huurders en Woningzoekenden (een van de eerste organisaties waarmee de SP in buurten en wijken actief was) werd gedrukt.
Maar ook duizenden stakingskranten, folders en pamfletten tegen de Vietnam oorlog, maar ook honderdduizenden folders en pamfletten en aanplakbiljetten om de acties van de SP en bewoners te steunen.
Op de foto Remi Poppe die haast 20 jaar in de SP drukkerij werkte. Later is hij nog 14 jaar gemeenteraadslid, 12 jaar Tweede Kamerlid  en vooral buitenparlementaire actief geweest tegen milieucriminaliteit. Remi is nog steeds actief, maar wat meer 'op afstand'.

Reactie toevoegen

U bent hier