h

Miljoenenschuld De Wouthof

11 november 1987

Miljoenenschuld De Wouthof

Vlaardingse raadsleden raasden en tierden gisteravond tegen SP-raadslid Remi Poppe, veel meer dan zij zich bezig hielden met de dreigende miljoenenschuld bij bejaardencentrum De Wouthof. „U interesseert zich geen ruk voor de ouwe mensjes die er wonen", schold PvdA-wethouder Bas Goudriaan. Poppe was de enige die vraagtekens zette bij het rapport van de tijdelijke werkgroep ASHVB. De enige die zich afvroeg waar de schuld van twaalf miljoen gulden vandaan kwam. De enige die zich afvroeg hoe groot de leegstand zou zijn bij hogere huren. „Allemaal verkiezingspraatjes en prietpraat", donderde Goudriaan.
Bas Goudriaan
PvdA-wethouder Bas Goudriaan

Niet het rapport over het financiële debacle voor de algemene stichting tot huisvesting en verzorging van bejaarden, maar Remi Poppe stond in de extra vergadering van de commissies voor stadsontwikkeling, financiën en maatschappelijke dienstverlening ter discussie. Sinds het college van PvdA, CDA en VVD is aangetreden worden de messen geslepen voor het offensief tegen de SP.

Zo kwamen de gigantische verliezen bij De Wouthof nauwelijks aan de orde. „Wij moeten zo voortvarend mogelijk verder doorgaan op dè ingeslagen weg", zei CDA'er Cees Bot over het rapport. PvdA'er Gerard Boender meende dat het rapport nauwelijks vragen opriep: „Er zal een marsroute moeten worden uitgezet". En VVD'er Jaap Barnauw sprak van 'een fors vraagstuk'. Verder werd de aandacht vooral gericht op Poppe, die onder meer voorstelde om de tuin rond De Wouthof voortaan maar openbaar groen te noemen. Dat zou voordelig zijn voor de exploitatie. Hij kreeg onmiddellijk op zijn kop van wethouder Chris van Roon. „Weet jij wel hoeveel grond er bij die woningen zit? Weet je dat wel? Nou, zie je, dat weet ie niet eens", beet de CDA'er. „Nou, waar zit je dan over te lullen!"

Diezelfde Van Roon werd weer boos toen de SP'er tijdens de vergadering een gesprekje aanknoopte met een ambtenaar: „Meneer de voorzitter, dit is toch onbeschaafd", riep de CDA'er uit. PvdA'er Goudriaan adviseerde Poppe: „Ga nu maar naar huis". En toen Poppe inderdaad de raadszaal verliet kreeg hij nog een trap na van CDA'er Jopie Schumacher: „Zo, die gaat zeker zijn pandje opknappen".


CDA-wethouder Chris van Roon

U bent hier